Ziołolecznictwo

I rok, kierunek Kosmetologia, studia niestacjonarne II stopnia

 

REGULAMIN ZAJĘĆ

 

 1. W ramach przedmiotu „Ziołolecznictwo” prowadzone są wykłady (9 godz.) i seminaria (18 godz.), plan zajęć do pobrania (PDF).

 2. Zajęcia są obowiązkowe, nieobecność należy usprawiedliwić (zwolnienie lekarskie, zaświadczenie). Nieobecność usprawiedliwiona musi być odrobiona przez opracowanie zagadnienia/ mieszanki/preparatu na podany przez asystenta prowadzącego temat.

 3. W ramach przedmiotu omawiane będzie wykorzystanie surowców i wybranych leków roślinnych na ich bazie,
  w leczeniu określonych schorzeń. Materiał seminariów ujęty został w układzie farmakologicznym wg podanego planu.

 4. Na seminaria studenci zobowiązani są do indywidualnego opracowania wymienionych w planie zagadnień/mieszanek/preparatów ziołowych w formie prezentacji w programie Power-Point (97-2003 lub 2007), przedstawienie na seminarium wraz z dostarczeniem wydruku prezentacji.

 5. Do przygotowania można korzystać z następujących podręczników:

  1. „Farmakognozja” podręcznik dla studentów farmacji pod red. I. Matławskiej - Wydawnictwo UMP 2008

  2. „Rośliny w kosmetyce i kosmetologii przeciwstarzeniowej” Lamer-Zarawska E., Chwała C., Gwardys A., PZWL 2012

  3. „Fitoterapia i leki roślinne” pod red Lamer-Zarawska Eliza, PZWL, 2007

  4. „Surowce kosmetyczne i ich składniki” Jabłońska-Trypuć A., Czerpak R. Medpharm 2008

  5. „Roślinne surowce kosmetyczne” Czerpak R., Jabłońska-Trypuć A. Medpharm 2008

  6. „Rośliny kosmetyczne” Jędrzejko K., Kowalczyk B., Balcer B. Śląska AM 2006

  7. „Leki pochodzenia naturalnego” Nowak G. Wydawnictwo UMP 2012

  8. Materiały informacyjne producentów kosmetyków

 6. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest dostarczenie wszystkich obowiązujących opracowań.

 7. Przedmiot kończy się egzaminem pisemnym, obejmującym materiał przedstawiony na wykładach i seminariach.

Do pobrania