Informacje ogólne

 UWAGA !!!

 Zapraszamy na V edycję Studiów Podyplomowych

„Zioła w Profilaktyce i Terapii" 

które uzyskały Certyfikat "STUDIA Z PRZYSZŁOŚCIĄ"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZADANIA I CELE STUDIÓW        

Studia Podyplomowe „Zioła w Profilaktyce i Terapii” skierowane są do absolwentów szkół wyższych zainteresowanych  zdobyciem wiedzy na temat działania i stosowania ziół w celach profilaktycznych i leczniczych, promocją ziołolecznictwa, a także poszerzeniem wiedzy na temat znaczenia ziół jako elementu opieki farmaceutycznej.

W programie kształcenia zawarte będą zagadnienia dotyczące pozycji leku roślinnego, składników decydujących o ich aktywności biologicznej, działania i zasad stosowania ziół w profilaktyce, leczeniu podstawowym różnych chorób 
i wspomagającym przy stosowaniu leków syntetycznych, działania uboczne, interakcje. Przedstawione będą procesy technologiczne, również biotechnologiczne użyteczne przy uzyskiwaniu produktów roślinnych. Zdobyta wiedza, umiejętności i kompetencje mogą być wykorzystane w praktyce lekarskiej, farmaceutycznej (apteki, sklepy zielarskie) 
i w innych zawodach o profilu medycznym, przez osoby zatrudnione w przemyśle farmaceutycznym, szczególnie zielarskim, a mające inne niż farmaceutyczne wykształcenie, przez osoby zainteresowane stosowaniem ziół.

Studia trwają II semestry, zajęcia (180 godzin wykładów, seminariów i ćwiczeń) odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty (godz. 8.30 – 20.00) i w niedzielę (godz. 8.00–17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu.

 

DANE KONTAKTOWE JEDNOSTKI

Katedra i Zakład Farmakognozji UMP
60-781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Kierownik  Studiów Podyplomowych
prof. dr hab. Wiesława Bylka 
tel. 61 854-67-09 
e-mail: wieslawabylka@tlen.pl

Koordynator zajęć
Dr Anna Gawron-Gzella
tel. 61 854-67-07, 
e-mail: aggzella@ump.edu.pl

Sekretariat 
Iwona Baranowska
tel. 61 854-67-01, fax 61 854-67-02 
e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl

 

Uczestnicy zakończonej, I edycji Studiów Podyplomowych
"Zioła w Profilatyce i Terapii"