Fakultety

Zapisy na fakultety dostępne w systemie WISUS

Farmacja

Nazwa fakultetu Rok studiów Osoba odpowiedzialna Liczba godzin Punkty 
ETCS
Ziołowe przepisy na co dzień
- seminaria/ćwiczenia
II dr M. Dudek-Makuch 15 1
Pozaeuropejskie rośliny lecznicze w preparatach określanych, jako suplementy diety - seminaria III prof. dr hab. W. Bylka 15 1
Rośliny lecznicze w uprawie. Przetwórstwo surowców zielarskich - ćwiczenia III dr J. Chanaj-Kaczmarek 15 1
Kosmeceutyki - seminaria III dr hab. P. Zalewski 15 1
Surowce roślinne i zwierzęce w preparatach homeopatycznych - seminaria III dr A. Gawron-Gzella 15 1
Ocena jakości preparatów ziołowych
- seminaria
IV dr A. Gawron-Gzella 15 1
Naturalne substancje psychoaktywne
- seminaria
IV dr Elżbieta Studzińska-Sroka 15 1

  

ZIOŁOWE PRZEPISY NA CO DZIEŃ

W ramach fakultetu studenci zapoznają się z możliwością wykorzystania ziół w życiu codziennym jako naturalnych środków przyprawowych, kosmetycznych i zapachowych oraz poznają ich wpływ na zdrowie. Zostaną przedstawione możliwości zastosowania ziół w celach pielęgnacyjnych (skóra, włosy), jako alternatywnych dla produktów gotowych. W trakcie seminariów zostaną omówione wybrane surowce roślinne stosowane w życiu codziennym w celu poprawy trawienia, przeciwdziałania infekcjom, otyłości, działania uspokajającego, stymulującego oraz wpływające na smak i zapach potraw, a także funkcje i wygląd skóry. Na ćwiczeniach studenci będą przygotowywać ziołowe preparaty pielęgnacyjne, np.: maseczki, toniki, olejki do masażu, mydła, kostki do kąpieli, wieloskładnikowe przyprawy z ziół wpływające na smak i zapach potraw. Warunkiem zaliczenia jest uczestniczenie w seminariach i ćwiczeniach, udział w dyskusji oraz przygotowanie protokołów z ćwiczeń.

Zajęcia (5 spotkań) odbywać się będą w uzgodnionych terminach w sali fitochemicznej Katedry Farmakognozji 
w Collegium J. Chmiela ul. Święcickiego 4.

POZAEUROPEJSKIE ROŚLINY LECZNICZE W PREPARATACH OKREŚLONYCH JAKO SUPLEMENTY DIETY

W ramach fakultetu (forma seminarium) studenci zapoznają się z suplementami diety, zawierającymi surowce roślinne (definicja suplementu, różnice między lekiem roślinnym a suplementem diety). Omawiane będą zioła i preparaty, głównie pochodzenia pozaeuropejskiego (stosowane np. w medycynie chińskiej, Ameryki Południowej) zalecane celem polepszenia funkcji układu immunologicznego, układu krążenia, metabolizmu, w celu łagodzenia napięcia nerwowego, objawów stresu, stosowane w kuracji antynikotynowej, antyalkoholowej, zioła o działaniu afrozydyjnym, psychoaktywnym, surowce uzyskiwane z glonów, a ponadto egzotyczne rośliny przyprawowe. Przedstawione będzie ich tradycyjne stosowanie w medycynie ludowej, wyniki dotychczasowych badań ich aktywności, a także działania niepożądane, interakcje, przeciwwskazania.

Warunkiem zaliczenia będzie uczestniczenie w seminariach oraz zaprezentowanie samodzielnie przygotowanego opracowanie na temat wybranego surowca lub preparatu.

ROŚLINY LECZNICZE W UPRAWIE. PRZETWÓRSTWO SUROWCÓW ZIELARSKICH

Celem fakultetu jest zapoznanie się z produkcją firm zielarskich (Zakład Zielarski „KAWON -HURT” w Gostyniu oraz Poznańskie Zakłady Zielarskie Herbapol S.A.). Studentom przedstawione zostaną kolejne etapy produkcji ziół pojedynczych, mieszanek ziołowych, a także procesy produkcji przetworów roślinnych wchodzących w skład syropów, tabletek, drażetek, maści, płynów, kropli i żeli. Studenci poznają zasady uprawy roślin w sposób kontrolowany (zgodnie z wymaganiami GAP), a także metody i warunki suszenia, przechowywania surowców roślinnych, pakowania i dystrybucji preparatów roślinnych. Poznają także specyfikę badań analitycznych, wykorzystywanych w ocenie jakości surowców roślinnych (określanie tożsamości surowców, zawartości związków, zanieczyszczeń, inne badania charakterystyczne dla surowców roślinnych).

Warunkiem zaliczenia będzie uczestniczenie oraz aktywna dyskusja prowadzona w trakcie zajęć organizowanych w ramach fakultetu.

Zajęcia odbywać się będą w uzgodnionych terminach:

w grudniu/styczniu/lutym w Poznańskich Zakładach Zielarskich Herbapol oraz w kwietniu i maju w Zakładzie Zielarskim Kawon w Gostyniu.

KOSEMCEUTYKI

Kompleksowa ocena merytoryczna kosmeceutyków oraz nabycie umiejętności we wdrażaniu i koordynowaniu suplementacji kosmeceutykami z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb oraz współistniejących jednostek chorobowych prowadzonych pacjentów.

SUROWCE ROŚLINNE I ZWIERZĘCE W PREPARATACH HOMEOPATYCZNYCH

W ramach fakultetu studenci zapoznają się z podstawowymi zasadami homeopatii jako komplementarnej metody leczniczej. Zostaną wyjaśnione zasady homeopatii klasycznej, mechanizmy działania leków homeopatycznych oraz sposób ich sporządzania. Omówiona będzie pozycja homeopatii i status leków homeopatycznych w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Zasadniczą część zajęć będzie stanowić omówienie działania i zastosowania surowców należących do królestwa roślin (według przynależności do rodzin botanicznych oraz porównanie zastosowania tych samych surowców w lecznictwie konwencjonalnym i homeopatii), a także surowców należących do królestwa zwierząt. Zostanie wyjaśnione działanie leków złożonych używanych w leczeniu homeopatycznym. Będą również przybliżone zasady doboru preparatów w niektórych chorobach ostrych m.in. infekcyjnych, chorobach przewlekłych oraz wynikających z zaburzeń czynnościowych. Warunkiem zaliczenia będzie uczestniczenie w seminariach oraz przygotowanie opracowania na temat wybranego surowca stosowanego w homeopatii.

OCENA JAKOŚCI PREPARATÓW ZIOŁOWYCH

W ramach fakultetu studenci zapoznają się z różnymi metodami stosowanymi w analityce preparatów ziołowych. Zostanie omówione określanie tożsamości preparatów roślinnych, suplementów diety, mieszanek ziołowych oraz pojedynczych surowców. Zajęcia realizowane będą w postaci seminariów, połączonych z pokazami analiz oraz praktycznym wykonania części badań przez studentów - w oparciu o monografie farmakopealne substancji roślinnych oraz metodykę opisaną w niektórych normach zakładowych, a także publikacjach naukowych. Analizy będą obejmować badania jakościowe oraz oznaczenia ilościowe pozwalające określić zawartość związków czynnych, a także ich odniesienie do zawartości deklarowanych przez producentów preparatów (leczniczych lub suplementów diety). Warunkiem zaliczenia będzie aktywny udziału w seminariach i opracowanie protokołów z wykonanych analiz.

NATURALNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

W ramach fakultetu studenci zapoznają się z budową morfologiczną roślin i grzybów psychoaktywnych pochodzących z różnych kontynentów i stref klimatycznych, z ich systematyką, a także właściwościami fizykochemicznymi, biologicznymi i farmakologicznymi substancji, roślin i grzybów psychostymulujących. Podczas zajęć zostanie też poruszony problem zagrożeń dla zdrowia w tym możliwość uzależnienia czy interakcji z równolegle zażywanymi lekami. W trakcie seminariów omawiane będą zagadnienia prawne dotyczące substancji psychoaktywnych, obowiązujące w Polsce i innych krajach. Warunkiem zaliczenia jest czynne uczestnictwo w seminariach oraz przygotowanie prezentacji multimedialnej na temat wybranego surowca o działaniu psychoaktywnym.

Zajęcia (5 spotkań) odbywać się będą w uzgodnionych terminach w salach seminaryjnych w Collegium J. Chmiela ul. Święcickiego 4 lub innych salach UMP.

  

Analityka Medyczna, III i IV rok

 

ZIOŁOLECZNICTWO A PARAMETRY BIOCHEMICZNE PŁYNÓW USTROJOWYCH 

 Prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka

 

W ramach fakultetu zostanie przedstawiona pozycja oraz rola leku roślinnego i suplementu diety zawierającego składniki roślinne w Polsce i na świecie Celem fakultetu będzie poznanie ziół i najważniejszych preparatów roślinnych, stosowanych w celu zapobiegania i leczenia: chorób metabolicznych (otyłość, cukrzyca, miażdżyca), dolegliwości w obrębie układu pokarmowego (niestrawność, zaparcia, stany zapalne wątroby), układu nerwowego (depresje, niepokój, zaburzenia zasypiania i snu), układu moczowo-płciowego (infekcje, zaburzenia miesiączkowania, okresu przekwitania), układu sercowo-naczyniowego (osłabiona praca serca, nadciśnienie, żylaki), w chorobach skórnych (trądzik, utrudnione gojenie), w osłabionej odporności (skłonność do infekcji), Zostanie zwrócona szczególna uwaga na możliwość zmian w wartościach parametrów biochemicznych płynów ustrojowych, zachodzących w wyniku stosowania ziół i preparatów roślinnych. Warunkiem zaliczenia będzie uczestnictwo w zajęciach, przygotowanie prezentacji oraz czynny udział w dyskusji i zaliczenie w formie kolokwium ustnego.

 

Kosmetologia

 

ROŚLINY KOSMETYCZNE I LECZNICZE W UPRAWIE I PRODUKCJI

dr J. Chanaj-Kaczmarek

 Kosmetologia stacjonarne, I stopnia, rok 1

 Celem fakultetu jest zapoznanie się z produkcją preparatów roślinnych i kosmetycznych. Studenci poznają warunki uprawy, przetwarzania i kontroli jakości surowców roślinnych wykorzystywanych do celów leczniczych i kosmetycznych, jak również wymagania dotyczące produkcji, pakowania i przechowywania preparatów leczniczych i kosmetycznych zgodnie z Wymaganiami Dobrych Praktyk Produkcyjnych: GHP, GAP, GLP, GDP. Warunkiem zaliczenia będzie uczestniczenie w zajęciach organizowanych w ramach fakultetu.

Terminy ustalane indywidualnie z grupami

ROŚLINNE SUPLEMENTY DIETY DLA ZDROWIA I URODY

 Prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka

 Kosmetologia stacjonarne, I stopnia, rok 2

W ramach fakultetu (seminaria) studenci zapoznają się roślinnymi surowcami leczniczymi będącymi składnikami suplementów diety, wpływających na stan skóry. Przedstawiona zostanie definicja suplementu, różnice między lekiem roślinnym a suplementem diety. Omawiane będą rośliny będące składnikami suplementów diety, stosowanych celem poprawy funkcji i wyglądu skóry, oraz wpływające na stan skóry poprzez, m. in. polepszenie funkcji układu immunologicznego, metabolizmu, łagodzenie napięcia nerwowego, objawów stresu, przez korzystny wpływ na naczynia krwionośne, a także suplementy o działaniu afrozydyjnym. Przedstawione będą przeciwwskazania, działania niepożądane, interakcje. Warunkiem zaliczenia będzie aktywne uczestniczenie w seminariach, udział w dyskusjach oraz przedstawienie referatu na temat wybranego surowca lub preparatu.

 

Wydział Lekarski

(Kierunek Lekarski, Dietetyka)

 

PODSTAWY ZIOŁOLECZNICTWA

Prof. dr hab. n. farm. Wiesława Bylka

 

Fakultet realizowany jest na nastęujących kierunkach:

Kierunek Studia Rok
Dietetyka


I stopnia 1
2

II stopnia
1
2
Lekarski jednolite magisterskie 5

Fakultet realizowany w ciągu 15 godz. seminariów (5 spotkań po 3 godziny). Przedstawiana będzie tematyka dotycząca leków roślinnych stosowanych w chorobach układu oddechowego; działających przeciwzapalnie i przeciwreumatycznie; wpływających na układ immunologiczny; stosowanych w chorobach układu pokarmowego (polepszające trawienne, przeczyszczające, przeciwzapalne, ochronne na wątrobę); układu moczowo-płciowego (moczopędne, w PMS, w zaburzeniach okresu przekwitania, w łagodnym przeroście gruczołu krokowego); w chorobach układu nerwowego (uspokajające, przeciwdepresyjne); układu sercowo-naczyniowego (wzmacniające pracę serca, działające na obwodowe naczynia krwionośne, stosowane w hemoroidach), znaczenie leków roślinnych w chorobach metabolicznych (miażdżycy, cukrzycy, a także w otyłości) oraz w dermatologii. Wyjaśniony będzie sposób działania leczniczego, zasady dawkowania oraz wskazania do stosowania w profilaktyce, możliwość działań niepożądanych, interakcji leków roślinnych z lekami syntetycznymi, składnikami diety. Prowadzone będą dyskusje dotyczące przedstawianych zagadnień. Ponadto przedstawione będą różnice między lekiem roślinnym i suplementem diety zawierającym składniki roślinne.