Publikacje naukowe pracowników

Profile naukowe pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji:

prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek ORCID

prof. dr hab. Przemysław Zalewski ORCID

dr hab. Magdalena Paczkowska-Walendowska ORCID

dr hab. Elżbieta Studzińska-Sroka ORCID

mgr Anna Stasiłowicz ORCID

mgr inż. Natalia Rosiak ORCID

mgr Szymon Sip ORCID