Spis pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów

Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów
Profesor zwyczajny

Pokój: B1.2.05
Adres e-mail: jpiontek@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 83 97

Prof. dr hab. n. farm. Przemysław Zalewski
Profesor
Pokój: B1.2.06
Adres e-mail: pzalewski@ump.edu.pl
Telefon: 61 641 83 98

dr hab. n. biol. Daria Szymanowska
Adiunkt z dr hab.
Pokój: B1.2.06
Adres e-mail: dszymanowska@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 83 98

dr hab. n. farm. Magdalena Paczkowska-Walendowska
Adiunkt
Pokój: B1.2.07
Adres e-mail: mpaczkowska@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 83 99

dr hab. n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka
Adiunkt
Pokój: B1.2.07
Adres e-mail: elastudzinska@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 83 99

dr n. farm. Joanna Szymczak
Adiunkt
Pokój: B1.2.07
Adres e-mail:  jszymczak@ump.edu.pl
Telefon: 61 641 83 99

dr n. farm. Anna Stasiłowicz-Krzemień
Adiunkt
Pokój: B1.2.08
Adres e-mail: astasilowicz@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 84 00

mgr farm. Szymon Sip
Asystent
Pokój: B1.2.08
Adres e-mail: szymonsip@ump.edu.pl
Telefon: 61 641 84 00

mgr inż. Natalia Rosiak
Specjalista naukowo-techniczny
Pokój: B1.2.20
Adres e-mail: nrosiak@ump.edu.pl
Telefon: 61 641 84 02

mgr Anna Bosak
Samodzielny referent naukowo-techniczny
Pokój: B1.2.36

mgr Magdalena Janczura
Doktorantka / wykonawca projektu Doktorant Wdrożeniowy

mgr Anna Kulawik
Doktorantka / wykonawca projektu Doktorant Wdrożeniowy

mgr farm. Ewa Garbiec
Doktorantka / wykonawca projektu Opus
Pokój: B1.2.20
Telefon: 61 641 84 02

mgr farm. Anna Gościniak
Doktorantka / wykonawca projektu Preludium BIS
Pokój: B1.2.07
Telefon: 61 641 83 99

mgr farm. Kamil Wdowiak
Doktorant / wykonawca projektu Opus
Pokój: B1.2.09
Telefon: 61 641 84 01

mgr farm. Anita Jeglińska
Doktorantka / doktorat realizowany w trybie eksternistycznym

Pokój: B1.2.10

mgr farm. Katarzyna Witkowska
Doktorantka / doktorat realizowany w trybie eksternistycznym

Pokój: B1.2.10

mgr farm. Maciej Jaskólski
Doktorant / doktorat realizowany w trybie eksternistycznym

Pokój: B1.2.10

Sekretariat 
mgr inż. Joanna Rychlewska 
Adres e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl / jrychlewska@ump.edu.pl 
Telefon: 61 641 83 95 / 61 641 83 96