Aparatura

Analiza chromatograficzna:

 

 Analiza spektralna:

Badania preformulacyjne i formulacyjne: