Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Farmakognozji 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
60 – 806 Poznań, ul. Rokietnicka 3

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
tel.: 61 641 83 95; e-mail: jpiontek@ump.edu.pl

Sekretariat: tel. 61 641 83 95 / 61 641 83 96
adres internetowy: www.farmakognozja.ump.edu.pl
e-mail: farmakognozja@ump.edu.