Projekty Naukowe

"Wielofunkcyjne układy roślinne jako kompleksowy sposób działania neuroprotekcyjnego"

 • Projekt Preludium-20 (2021/41/N/NZ7/01125) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: mgr Anna Stasiłowicz-Krzemień
 • Opiekun naukowy: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 07.02.2022 - 26.02.2025
 • Strona internetowa projektu

 

"Układy polifenoli z prebiotycznymi nośnikami jako połączenia z niepoznanym potencjałem biologicznego działania"

 • Projekt PRELUDIUM BIS 2  Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.10.2021 - 30.09.2025
 • Strona internetowa projektu

"Mukoadhezyjne systemy dostarczania polifenoli jako skuteczny sposób na zwiększenie ich prozdrowotnych właściwości"

 • Projekt SONATA 16 (2020/39/D/NZ7/01824) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: dr n. farm. Magdalena Paczkowska-Walendowska
 • Okres realizacji: 04.10.2021 - 03.10.2024
 • Strona internetowa projektu

"Ko-amorficzne układy polifenoli"

 • Projekt OPUS 19 (2020/37/B/NZ7/03975) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 05.02.2021 - 04.02.2025
 • Strona internetowa projektu

"Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego"

 • Projekt TANGO (TANGO-IV-C/0012/2019) w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Strona internetowa projektu

 

PROJEKTY ROZLICZONE

"Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu"

 • Projekt POIR.04.01.04-00-0063/20, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działania 4.1. Badania naukowe i prace rozwojowe; Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • Kierownik projektu: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.01.2021 - 31.12.2023
 • Strona internetowa projektu

 

PROJEKTY ZAKOŃCZONE

"Korzeń tarczycy bajkalskiej jako nowa strategia miejscowego leczenia infekcji pochwy"

 • Projekt Miniatura 4 (2020/04/X/NZ7/01515) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: dr Justyna Chanaj-Kaczmarek
 • Strona internetowa projektu

"Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu ilościowych zależności strukturawłaściwość (QSPR) dla wybranych substancji farmaceutycznych"
 • Projekt Etiuda (UMO-2018/28/T/NZ7/00472) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: mgr inż. Mikołaj Mizera
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.10.2018 - 30.09.2019

„Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów częstego dawkowania”

 • Projekt SONATA 12 (UMO-2016/23/D/NZ7/01347) Narodowego Centrum Nauki 
 • Konsorcjum naukowe z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Kierownik projektu: dr Joanna Gościańska
 • Okres realizacji: 19.07.2017 - 18.07.2021
 • Strona internetowa projektu 

„Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych – podstawowy ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków”

 • Projekt „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Skład zespołu: Karina Grzanka, Delfina Hanus, Dominika Siąkowska, Szymon Sip, Anna Stasiłowicz
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.10.2018 - 31.05.2019
 • Strona internetowa projektu

"Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemów "

 • Projekt MINIATURA (2017/01/X/NZ7/00141) Narodowego Centrum Nauki 
 • Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Zalewski
 • Okres realizacji: 24.08.2017 - 23.08.2018
 • Strona internetowa projektu

"Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań"

 • Projekt ETIUDA (UMO-2017/24/T/NZ7/00174) Narodowego Centrum Nauki 
 • Kierownik projektu: mgr Magdalena Paczkowska
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.04.2018 - 02.10.2017

„Badania efektów oddziaływania biopolimerów z chemioterapeutykami istotnymi dla leczenia ciężkich zakażeń bakteryjnych”

 • Projekt PRELUDIUM 9 (UMO-2015/17/N/NZ7/00937) Narodowego Centrum Nauki 
 • Kierownik projektu: mgr Magdalena Paczkowska
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 03.03.2016 - 02.09.2019
 • Strona intenetowa projektu

„Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii”

 • Projekt „Najlepsi z Najlepszych!” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Skład zespołu: Mikołaj Mizera, Maciej Ostrowicz
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 01.03.2016 - 15.02.2017
 • Strona intenetowa projektu

„Zastosowanie uczenia maszynowego oraz obliczeń kwantowo-chemicznych do badania przyczyn i efektów inkluzji wybranych substancji farmakologicznie czynnych w struktury cyklodekstryn”

 • Projekt DIAMENTOWY GRANT (0205/DIA/2015/44) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Kierownik projektu: mgr inż. Mikołaj Mizera
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 28.08.2015 - 27.08.2018
 • Strona internetowa projektu

„Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów”

 • Projekt SONATA 6 (UMO-2013/11/D/NZ7/01230) Narodowego Centrum Nauki 
 • Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Leków
 • Wykonawca projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Kierownik projektu: dr Katarzyna Michalska
 • Okres realizacji: 07.10.2014 - 06.10.2018

„Badanie polimorfizmu aktywnych substancji farmaceutycznych w odniesieniu do oceny ich reaktywności i trwałości chemicznej”

 • Projekt SONATA 5 (UMO-2013/09/D/NZ7/02525) Narodowego Centrum Nauki 
 • Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 24.02.2014 - 23.08.2018
 • Skład zespołu
 • Strona internetowa projektu

„Charakterystyka oddziaływań substancja lecznicza – substancja pomocnicza w aspekcie badań trwałości i zgodności”

 • Projekt PRELUDIUM 5 (UMO-2013/09/N/NZ7/01479) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: mgr farm. Piotr Garbacki
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 17.02.2014 - 16.08.2018

„Profil fitochemiczny i wpływ wyciągów z kwiatów Aesculus hippocastanum i Centaurea cyanus oraz z ziela Galinsoga parviflora na komórki śródbłonka naczyniowego i fibroblasty skórne w kontekście gojenia się ran”

 • Projekt PRELUDIUM 4 (UMO-2012/07/N/NZ7/02246) Narodowego Centrum Nauki
 • Kierownik projektu: Elżbieta Studzińska-Sroka
 • Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Janusz Witowski
 • Okres realizacji: 15.07.2013 - 14.07.2016

„Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna - labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących”

 • Projekt DIAMENTOWY GRANT (DI2012 024342) Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Kierownik projektu: Magdalena Paczkowska
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 07.2013 - 12.2016
 • Strona internetowa projektu

„Opracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu”

 • Projekt VENTURES (VENTURES/2011-8/7) Fundacji na rzecz Nauki Polskiej, projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program VENTURES był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki” w ramach w konsorcjum z PozLab sp.z.o.o. centrum badawczo-rozwojowe
 • Kierownik projektu: Magdalena Paczkowska
 • Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
 • Okres realizacji: 02.2012 - 07.2013
 • Strona internetowa projektu

„Badania trwałości nowych analogów B-laktamowych antybiotyków”

 • Projekt własny MNiSW/ Narodowego Centrum Nauki (N N405 683040)
 • Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek