Współpraca naukowa

Pracownicy Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów współpracują z jednostkami naukowo-badawczymi:

                               
   
 

oraz licznymi podmiotami związanymi z przemysłem farmaceutycznym:

 

Zapraszamy do współpracy