Farmakognozja

Rozkład  zajęć  z  przedmiotu  farmakognozja

dla studentów III roku Farmacji w roku akademickim 2023/2024

Egzaminator: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

Koordynator przedmiotu: prof. dr hab. Przemysław Zalewski / dr hab. Elżbieta Studzińska-Sroka

 

 

Regulamin BHP Katedry i Zakładu Farmakognozji do pobrania: (PDF).

Instrukcja instalacji i obsługi programu Foxit Reader do pobrania: (PDF).

 

Plan ćwiczeń semestr zimowy do pobrania: (PDF).

Plan ćwiczeń semestr letni do pobrania: (PDF).

Plan seminariów do pobrania: (PDF).

Regulamin zajęć z przedmiotu Farmakognozja do pobrania: (PDF). 

 

W trakcie zajęć z farmakognozji student uzyska wiedzę na temat:

Do pobrania