Projekty B+R

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz Pikralida sp. z o.o.

realizuje projekt w ramach wspólnego przedsięwzięcia Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki

pt. Opracowanie innowacyjnego preparatu złożonego dedykowanego leczeniu nadciśnienia tętniczego

nr TANGO-IV-C/0012/2019

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
oraz Pikralida sp. z o.o.

zrealizował projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich

pt. Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu

nr POIR.04.01.04-00-0063/20-00

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniuw ramach w konsorcjum z PozLab sp.z.o.o. centrum badawczo-rozwojowe

realizował projektu pt. Opracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu

współfinansowany ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, program VENTURES (VENTURES/2011-8/7) był realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet I „Badania i rozwój nowoczesnych technologii”, Działania 1.2 „Wzmocnienie potencjału kadrowego nauki”