Prace doktorskie

2023

dr n. farm. Kamil Pawłowicz

 

2021

mgr farm. Anna Stasiłowicz-Krzemień

mgr inż. Gabriela Wiergowska

dr n. farm. Katarzyna Antoniak

dr n. farm., inż. informatyki Mikołaj Mizera

dr n. farm. Izabela Czapska-Pietrzak

 

2020

dr n. farm. Karolina Kilińska

 

2018

dr n. farm. Magdalena Paczkowska