Spis pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji

dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
Pokój: 223
Adres e-mail: jpiontek@ump.edu.pl

prof. dr hab. Wiesława Bylka
Kierownik Studiów Podyplomowych
Samodzielny pracownik naukowy
Pokój: 202
Adres e-mail: wieslawabylka@o2.pl

dr hab. Przemysław Zalewski
Samodzielny pracownik naukowy
Pokój: 206
Adres e-mail: pzalewski@ump.edu.pl

dr Marlena Dudek-Makuch
Adiunkt
Pokój: 209
Adres e-mail: dudum@poczta.onet.pl

dr Elżbieta Studzińska-Sroka
Adiunkt
Pokój: 210
Adres e-mail: ela_studzinska@op.pl

dr Justyna Chanaj-Kaczmarek 
Adiunkt
Pokój: 205
Adres e-mail: justynachanaj@wp.pl

dr Magdalena Paczkowska
Adiunkt
Pokój: 205
Adres e-mail: magda.paczkowska@gmail.com

mgr inż. Katarzyna Pikosz
Asystent
Pokój: 210
Adres e-mail: katarzyna.pikosz@ump.edu.pl 

dr Anna Gawron- Gzella
Starszy wykładowca
Pokój: 202
Adres e-mail: aggzella@ump.edu.pl

mgr inż. Mikołaj Mizera
Doktorant
Pokój: 209
Adres e-mail: mikolajmizera@gmail.com

mgr Agnieszka Dalecka
Pracownik techniczny

Natalia Pisarek
Pracownik techniczny

Iwona Baranowska
Sekretariat
Adres e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl