Spis pracowników Katedry i Zakładu Farmakognozji

Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
Pokój: 223
Adres e-mail: jpiontek@ump.edu.pl 
Telefon: (61) 854-67-10

dr hab. n. farm. Przemysław Zalewski
Samodzielny pracownik naukowy
Pokój: 206
Adres e-mail: pzalewski@ump.edu.pl
Telefon: (61) 854-67-07

dr hab. n. biol. Daria Szymanowska-Powałowska
Samodzielny pracownik naukowy
Pokój: 202
Adres e-mail: darszy@up.poznan.pl  
Telefon: (61) 854-67-04

dr n. farm. Justyna Chanaj-Kaczmarek 
Adiunkt
Pokój: 209
Adres e-mail: justynachanaj@wp.pl 
Telefon: (61) 854-67-08

dr n. farm. Magdalena Paczkowska-Walendowska
Adiunkt
Pokój: 205
Adres e-mail: mpaczkowska@ump.edu.pl 
Telefon: (61) 854-67-05

dr n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka
Adiunkt
Pokój: 210
Adres e-mail: ela_studzinska@op.pl 
Telefon: (61) 854-67-09

mgr farm. Anna Stasiłowicz
Asystent
Pokój: 210
Adres e-mail: astasilowicz@ump.edu.pl 
Telefon: (61) 854-67-09

dr n. farm. Anna Gawron- Gzella
Starszy wykładowca
Pokój: 202
Adres e-mail: aggzella@ump.edu.pl 
Telefon: (61) 854-67-04

mgr inż. Natalia Rosiak
Pracownik naukowo-techniczny
Pokój: 211
Adres e-mail: nrosiak@ump.edu.pl
Telefon: (61) 854-67-09

mgr farm. Szymon Sip
Pracownik naukowo-techniczny
Pokój: 207
Adres e-mail: szymonsip@ump.edu.pl
Telefon: (61) 854-67-06

mgr farm. Dominika Ludowicz
Sekretariat
Adres e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl 
Telefon: (61) 854-67-10 / (61) 854-67-01