Farmakognozja

Rozkład  zajęć  z  przedmiotu  farmakognozja

dla studentów III roku farmacji w roku akademickim 2018/2019

Egzaminator: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Koordynator przedmiotu: dr Anna Gawron-Gzella 

SEMESTR V WYKŁADY PONIEDZIAŁEK 800 – 930  
ĆWICZENIA WTOREK 1130 – 1430 grupa III
ŚRODA 1000 – 1300
1315 – 1615
grupa II
grupa I
CZWARTEK   800 – 1100
1115 – 1415
1430 – 1730
grupa VI
grupa IV
grupa V
SEMESTR VI ĆWICZENIA PONIEDZIAŁEK 1115 – 1415
1430 – 1730
grupa IV
grupa II
WTOREK 1030 – 1330
1345 – 1645
grupa III
grupa VI
ŚRODA  800 – 1100
1115 – 1415
grupa I
grupa V

W ramach z przedmiotu Farmakognozja prowadzone są:

WYKŁADY - w V semestrze w wymiarze 30 godzin (2 godziny w tygodniu) oraz

ĆWICZENIA - w V i VI semestrze w wymiarze 120 godzin (4 godziny w tygodniu), zgodnie z planem.

Plan ćwiczeń do pobrania:  semestr V (PDF).

Plan ćwiczeń do pobrania:  semestr VI (PDF).

Regulamin zajęć z przedmiotu Farmakognozja do pobrania: (PDF).

W trakcie zajęć z farmakognozji student uzyska wiedzę na temat:

OCENA KOŃCOWA Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA wynika z ilości punktów uzyskanych z egzaminu i końcowej punktacji z ćwiczeń.

Do pobrania