Farmakognozja

Rozkład  zajęć  z  przedmiotu  farmakognozja

dla studentów III roku Farmacji w roku akademickim 2020/2021

Egzaminator: prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek

Koordynator przedmiotu: dr Anna Gawron-Gzella 

SEMESTR V

WYKŁADY - online

PIĄTEK 945 – 1115  
ĆWICZENIA ŚRODA

800 – 1100

1145 –  1445

1530-1830

grupa II

grupa I

grupa III

CZWARTEK

800 – 1100

1145 –  1445

1530-1830

grupa VI

grupa IV

grupa V

Regulamin BHP Katedry i Zakładu Farmakognozji do pobrania: (PDF).

Instrukcja instalacji i obsługi programu Foxit Reader do pobrania: (PDF).

Plan ćwiczeń i seminariów do pobrania:  (PDF) - obowiązujący od 20.01.2021

Regulamin zajęć z przedmiotu Farmakognozja do pobrania: (PDF) - aktualizacja 20.01.2021

..........................................................................................................................................................

Plan ćwiczeń i seminariów do pobrania:  (PDF) - aktualizacja 20.11.2020

Regulamin zajęć z przedmiotu Farmakognozja do pobrania: (PDF) - aktualizacja 01.10.2020

 

 

W trakcie zajęć z farmakognozji student uzyska wiedzę na temat:

Do pobrania