Publikacje naukowe pracowników

2019

Magdalena Paczkowska, Daria Szymanowska-Powałowska, Mikołaj Mizera, Dominika Siąkowska, Wioletta Błaszczak, Hanna Piotrowska-Kempisty, Judyta Cielecka-Piontek.: Cyclodextrins as multifunctional excipients: Influence of inclusion into β-cyclodextrin on physicochemical and biological properties of tebipenem pivoxil. PLoS ONE 2019 : Vol. 14, nr 1, art. e0210694 [s. 1-22]  IF: 2.766; MNiSW: 35.000

Barbara Kaproń, Jarogniew J. Łuszczki, Anita Płazińska, Agata Siwek, Tadeusz Karcz, Anna Gryboś, Gabriel Nowak, Anna Makuch-Kocka, Katarzyna Walczak, Ewa Langner, Karolina Szalast, Sebastian Marciniak, Magdalena Paczkowska, Judyta Cielecka-Piontek, Lukasz M. Ciesla, Tomasz Plech.: Development of the 1,2,4-triazole-based anticonvulsant drug candidates acting on the voltage-gated sodium channels. Insights from in-vivo, in-vitro, and in-silico studies. Eur. J. Pharm. Sci. 2019 : Vol. 129, s. 42-57 IF: 3.466; MNiSW: 35.000

Dorota Latek, Ewelina Rutkowska, Szymon Niewieczerzał, Judyta Cielecka-PiontekDrug-induced diabetes type 2: In silico study involving class B GPCRs. PLoS ONE 2019 : Vol. 14, nr 1, art. e0208892 [s. 1-27]  IF: 2.766; MNiSW: 35.000

Mikołaj Mizera, Kornelia Lewandowska, Andrzej Miklaszewski, Judyta Cielecka-PiontekMachine learning approach for determining the formation of β-lactam antibiotic complexes with cyclodextrins using multispectral analysis. Molecules 2019 : Vol. 24, nr 4, art. 743 [s. 1-12] IF: 3.098; MNiSW: 30.000

Paweł Pasznik, Ewelina Rutkowska, Szymon Niewieczerzał, Judyta Cielecka-Piontek, Dorota LatekPotential off-target effects of beta-blockers on gut hormone receptors: In silico study including GUT-DOCK - A web service for small-molecule docking. PLoS ONE
2019 : Vol. 14, nr 1, art. e0210705 [s. 1-18]  IF: 2.766; MNiSW: 35.000

Kornelia Lewandowska, Natalia Rosiak, Andrzej Bogucki, Judyta Cielecka-Piontek, Mikołaj Mizera, Waldemar Bednarski, Maciej Suchecki, Konrad SzaciłowskiSupramolecular complexes of graphene oxide with porphyrins: an interplay between electronic and magnetic properties. Molecules 2019 : Vol. 24, nr 4, art. 688 [s. 1-20] IF: 3.098; MNiSW: 30.000

Mehmet Gumustas, Przemysław Zalewski, Sibel A. Ozkan, Bengi UsluThe history of the core-shell particles and applications in active pharmaceutical ingredients via liquid chromatography. Chromatographia 2019 : Vol. 82, nr 1, s. 17-48 IF: 1.401; MNiSW: 20.000

2018

Elżbieta Studzińska-Sroka, Marlena Dudek-Makuch, Justyna Chanaj-Kaczmarek, Natasza Czepulis, Katarzyna Korybalska, Rafał Rutkowski, Joanna Łuczak, Karolina Grabowska, Wiesława Bylka, Janusz Witowski.: Anti-inflammatory activity and phytochemical profile of Galinsoga Parviflora Cav. Molecules 2018 : Vol. 23, nr 9, art. 2133 [s. 1-15] IF: 3.098; MNiSW: 30.000

Anna Gawron-Gzella, Agnieszka Królikowska, Magdalena Pietrzak.: Antioxidant activity of teas obtained from leaves of Camellia sinensis (L.) Kuntze in course of various production processes available on Polish market. Herba Pol. 2018 : Vol. 64, nr 2, s. 60-67 MNiSW: 14.000

Ewa Witkowska BanaszczakDipsacus fullonum L. leaves and roots - identification of the components of the essential oils and alpha-amylase inhibitory activities of methanolic extracts. Acta Pol. Pharm. 2018 : Vol. 75, nr 4, s. 951-957 IF: 0.531; MNiSW: 15.000

Małgorzata Anna Kikowska, Małgorzata Chmielewska, Agata Włodarczyk, Elżbieta Studzińska-Sroka, Jerzy Żuchowski, Anna Stochmal, Małgorzata Kotwicka, Barbara Thiem.: Effect of pentacyclic triterpenoids-rich callus extract of Chaenomeles japonica (Thunb.) Lindl. ex Spach on viability, morphology, and proliferation of normal human skin fibroblasts. Molecules 2018 : Vol. 23, nr 11, art. 3009 [s. 1-14] IF: 3.098; MNiSW: 30.000

Magdalena Paczkowska, Mikołaj Mizera, Kinga Sałat, Anna Furgała, Piotr Popik, Justyna Knapik-Kowalczuk, Anna Krause, Daria Szymanowska-Powałowska, Karolina Fojut, Maciej Kozak, Marian Paluch, Judyta Cielecka-Piontek.: Enhanced pharmacological efficacy of sumatriptan due to modification of its physicochemical properties by inclusion in selected cyclodextrins. Sci. Rep. 2018 : Vol. 8, art. 16184, [s. 1-13] IF: 4.122; MNiSW: 40.000

Ewa Witkowska-BanaszczakFlavonoids from Trollius europaeus flowers and evaluation of their biological activity. J. Pharm. Pharmacol. 2018 : Vol. 70, nr 4, s. 550-558  IF: 2.309; MNiSW: 25.000

Grzegorz Goncerz, Karolina Moćko, Anna Bagińska, Elżbieta Studzińska-Sroka.: Leki pochodzenia roślinnego w leczeniu bólu w świetle danych naukowych. Med. Prakt. 2018, nr 9, s. 94, 96-107; MNiSW: 11.000

Grzegorz Goncerz, Karolina Moćko, Anna Bagińska, Elżbieta Studzińska-Sroka.: Leki pochodzenia roślinnego w leczeniu bólu w świetle danych naukowych. Med. Prakt. Lek. Rodz. 2018, nr 6, s. 74-80, 82-87; MNiSW: 6.000

Paluszczak J., Kleszcz R., Studzińska-Sroka E., Krajka-Kuźniak V.: Lichen-derived caperatic acid and physodic acid inhibit Wnt signaling in colorectal cancer cells. Mol. Cell. Biochem.2018; 441 (1-2): 109-124. IF: 2.561; MNiSW: 20.000

Witkowska-Banaszczak E.: Flavonoids from Trollius europaeus flowers and evaluation of their biological activity. J. Pharm. Pharmacol. 2018; 70 (4): 550-558. IF: 2.309; MNiSW: 25.000

 Gawron-Gzella A., Królikowska A., Pietrzak M. Antioxidant activity of teas obtained from leaves of Camellia sinensis(L.) Kuntze in course of various production processes available on Polish market. Herba Pol. 2018; 64 (2): 60-67. MNiSW: 14.000

 

2017

Studzińska-Sroka E, Galanty A., Bylka W.: Atranorin - an interesting lichen secondary metabolite. Mini Rev. Med. Chem. 2017; 17 (17):1633-1645. IF: 2.645; MNiSW: 30.000

Witkowska Banaszczak E.,  Długaszewska J.: Essential oils and hydrophilic extracts from the leaves and flowers of Succisa pratensis Moench. and their biological activity. J. Pharm. Pharmacol. 2017; 69 (11): 1531-1539. IF: 2.309; MNiSW: 25.000

 Lutsenko Y.,  Bylka W., Matławska M., Gavrylyuk O., Dworacka M.,  Krawczyk A., Brytska V.: Anti-inflammatory, antimicrobial activity and influence on the lungs and bronchus of Hedera helix leaves extracts. Acta Pol. Pharm. 2017; 74 (4): 1159-1166. IF: 0.531; MNiSW: 15.000

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Siwek R.,  Frankowska M.,  Szymański. A: Caffeine release from selected pharmaceutical preparations. Bulg. Chem. Commun. 2017; 49 (2): 339-346. IF: 0.242; MNiSW: 15.000

 Staniszewska J., Szymański M.,  Ignatowicz E.: Antitumor and immunomodulatory activity of Inonotus obliquusHerba Pol. 2017; 63 (2): 48-58. MNiSW: 14.000

 Witkowska-Banaszczak E., .Durkiewicz M., Bylka W.. Rodzaj Veronica L. - działanie, zastosowanie, stan badań. Post. Fitoter. 2017, 18(1): 71-77. MNiSW: 7.000

Czapska-Pietrzak I., Studzińska-Sroka E, Bylka W. Kłącze perzu (Graminis rhizoma) - związki czynne i aktywność biologiczna. Post. Fitoter.  2017, 18(3): 190-195. MNiSW: 7.000

Balicka N., Studzińska-Sroka E. Platismatia glauca - skład chemiczny i aktywność biologiczna. Post. Fitoter. 2017, 18(4): 272-277. MNiSW: 7.000

  

2016

Marczak Ł., Znajdek-Awiżeń P., Bylka W.: The use of mass spectrometric techniques to differentiate isobaric and isomeric flavonoid conjugates from Axyris amaranthoidesMolecules 2016; 21(9, art. 1229): 1-15. IF:  2.861; MNiSW: 30.000

Studzińska-Sroka E., Piotrowska H., Kucińska M., Murias M., Bylka W.: Cytotoxic activity of physodic acid and acetone extract from Hypogymnia physodes against breast cancer cell lines. Pharm. Biol. 2016; 54 (11): 2480-2485. IF:1.916; MNiSW: 20.000

Szymański M., Młynarek D., Szymański A., Matławska I.: Simultaneous determination of diosmin and hesperidin in pharmaceuticals by RPLC using ionic liquids as mobile phase modifiers. Iran. J. Pharm. Res. 2016; 15 (1):141-148. IF:1.352; MNiSW: 15.000

Gawron-Gzella A., Witkowska-Banaszczak E., Bylka W., Dudek-Makuch M., Odwrot A., Skrodzka N.: Chemical composition, antioxidant and antimicrobial activities of Sanguisorba officinalis L. extracts. Pharm. Chem. J. 2016, 50(4): 244-249. IF: 0.445; MNiSW: 15.000

Bielczyk U., Czarnota P., Kukwa M., Śliwa L., Kościelniak R., Betleja L., Kozik R., Krzewicka B., Hachułka M., Adamska E., Węgrzyn M., Bielec D., Flakus A., Guzow-Krzemińska B., Kolanko K., Kozik J., Leśniański G., Lisowska M., Oset M., Osyczka P., Pietrzykowska-Urban K., Sadowska-Deś A., Słaby A., Studzińska-Sroka E., Wilk K., Zaniewski PT., Zarabska-Bożejewicz D. Lichens and lichenicolous fungi of Magurski National Park (Poland, Western Carpathians). Pol Bot J. 2016; 61(1):127–160. MNiSW: 15.000

 Smolibowska J., Szymański M., Szymański A. Medicinal properties of fungi occurring on Betula sp. trees. A review. Herba Pol. 2016, 62(3): 63-76. MNiSW: 14.000

Bylka W.,  Matławska I., Gawron-Gzella A.: Badania herbat owocowych. Farm. Pol. 2016: 72 (8): 501-509. MNiSW: 8.000

Witkowska-Banaszczak E., Szymański M., Działakiewicz Ł., Bylka W. Ziele nostrzyka - działanie, zastosowanie, stan badań. Post. Fitoter. 2016, 17(2): 91-96. MNiSW: 7.000

Sarnowska M., Gawron-Gzella A. Rooibos (Aspalathus linearis (Burm. f.) R. Dahlgren) - substancje biologicznie aktywne i działanie farmakologiczne. Post. Fitoter. 2016, 17(3): 189-199. MNiSW: 7.000

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D. Pustułka pęcherzykowata (Hypogymnia physodes (L.) Nyl.) - charakterystyka porostu i jego właściwości biologiczne. Post. Fitoter. 2016, 17(3): 200-207. MNiSW: 7.000

Studzińska-Sroka E., Frątczak A., Bylka W. Ocena właściwości hamujących tyrozynazę przez wybrane wyciągi roślinne. Pol. J. Cosmetol. 2016, 19(1): 51-55. MNiSW: 7.000

Dudek-Makuch M., Studzińska-Sroka E., Bylka W. Badania kliniczne, bezpieczeństwo stosowania wyciągu z nasion kasztanowca i escyny w niewydolności żylnej, preparaty lecznicze. Czas. Aptek. 2016, 23(6-7): 52-59. MNiSW: 2.000

 

2015

Witkowska-Banaszczak E.: The Genus Trollius - Review of Pharmacological and Chemical Research. Phytother. Res. 29: 475–500 (2015). 2015; 29: 475-500. IF: 2.397; MNiSW: 25.000 

Witkowska-Banaszczak E., Michalak A., Kędzia A.: In vitro antimicrobial activity of Bronchosol. Acta Pol. Pharm.2015; 72(2): 367-375. IF: 0.693; MNiSW: 15.000

Chanaj-Kaczmarek J., Wysocki M., Karachitos A.,  Wojcińska M., Bartosz G., Matławska I., Kmita H.: Effects of plant extract antioxidative phenolic compounds on energetic status and viability of Saccharomyces cerevisiae cells undergoing oxidative stress. J. Funct. Foods. 2015; 16: 364-377. IF: 3.973;  MNiSW: 45.00

 Zarabska-Bożejewicz D., Studzińska-Sroka E.,  Fałtynowicz W.: Transplantation of lichen thalli: a case study on Cetraria islandica for conservation and pharmaceutical purposes.  Fungal Ecol. 2015; 16:  34-43. IF: 2.631; MNiSW: 50.000

 Witkowska-Banaszczak E.: The Genus Trollius - Review of Pharmacological and Chemical Research. Phytother. Res. 29: 475–500 (2015). 2015; 29: 475-500. IF: 2.397; MNiSW: 25.000

 Witkowska-Banaszczak E.,  Bylka W.: New flavonoid compound of Trollius europaeusActa Physiol. Plant. 2015; 37 (5)  art. 99: 1-6. IF: 1.563; MNiSW: 25.000

 Studzińska-Sroka E., Hołderna-Kędzia E., Galanty A., Bylka W., Kacprzak K., Ćwiklińska K.: In vitro antimicrobial activity of extracts and compounds isolated from Cladonia uncialisNat. Prod. Res. 2015; 29 (24): 2302-2307. IF: 1.057; MNiSW: 20.000

 Dudek-Makuch M, Studzińska-Sroka E: Horse chestnut - efficacy and safety in chronic venous insufficiency: an overview.  Rev. Bras. Farmacogn. 2015; 25 (5) :533-541. IF: 0.956; MNiSW: 15.000

Matławska I., Bylka W., Widy-Tyszkiewicz E., Stanisz B.: Determination of the juglone content of Juglans regia leaves by GC/MS.  Nat. Prod. Commun. 2015; 10 ( 7): 1239-1242. IF: 0.884; MNiSW: 20.000

Witkowska-Banaszczak E., Michalak A., Kędzia A.: In vitro antimicrobial activity of Bronchosol. Acta Pol. Pharm.2015; 72(2): 367-375. IF: 0.877; MNiSW: 15.000

 Farmakopea Polska. Wyd. 10. Supl. 2015. Specjaliści współpracujący przy przygotowaniu suplementu: m.in. Anna Jelińska, Irena Matławska, Izabela Muszalska, Marianna Zając. Warszawa : Pol. Tow. Farm., 2015; 4281-5048. MNiSW: 20.000

Sokołowska L., Bylka W. Bacopa monnieri - działanie i zastosowanie w lecznictwie. Wiad. Lek. 2015, 68(3): 362-366. MNiSW: 11.000

 Zakęs N., Studzińska-Sroka E., Bylka W. Inhibitory tyrozynazy z grzybów i porostów jako regulatory melanogenezy. Post. Fitoter. 2015, 16(4): 244-249. MNiSW: 7.000

Piotrowska P., Wojcińska M.,  Matławska I. Podbiał pospolity (Tussilago farfara L.). Post. Fitoter. 2015, 16(3): 157-171. MNiSW: 7.000

Kwitowska J., Matławska I., Wojcińska M. Turnera diffusa Willd. ex Schult. jako roślina lecznicza. Post. Fitoter. 2015, 16(4): 237-243. MNiSW: 7.000

Dudek-Makuch M., Makuch K., Koczorowski R., Kędzia A., Michalak A. The effect of Dentofresh(R) on yeast-like fungi. Dent. Forum 2015, 43(1): 11-15. MNiSW: 7.000

Szymański M., Sobota M. Owocniki grzybów w medycynie, dietetyce i kosmetyce. Pol. J. Cosmetol. 2015, 18(1): 11-15. MNiSW: 7.000

Hałupka J., Studzińska-Sroka E., Bylka W. Aminokwasy i hydrolizaty protein w kosmetykach. Pol. J. Cosmetol. 2015, 18(3): 184-190. MNiSW: 7.000

Szymański M., Jagiełło M. Znaczenie związków mineralnych w preparatach kosmetycznych. Pol. J. Cosmetol. 2015, 18(4): 254-262. MNiSW: 7.000

Frątczak A., Bylka W., Studzińska-Sroka E. Fenolokwasy - budowa, działanie biologiczne i znaczenie w kosmetologii. Pol. J. Cosmetol. 2015, 18(4): 270-274. MNiSW: 7.000

Dudek-Makuch M., Studzińska-Sroka E., Bylka W. Związki czynne i aktywność biologiczna wyciągu z nasion kasztanowca i escyny w niewydolności żylnej. Czas. Aptek. 2015, 22(11): 53-59. MNiSW: 2.000

 

2014

Król-Kogus B., Głód D., Krauze-Baranowska M., Matławska I.: Application of one- and two-dimensional high-performance liquid chromatography methodologies for the analysis of C-glycosylflavones from fenugreek seeds.
J. Chromatogr. A. 2014; 1367: 48-56. IF: 4.258; MNiSW: 40.000 

Bylka W., Znajdek-Awiżeń P., Studzińska-Sroka E., Dańczak-Pazdrowska A., Brzezińska M.: Centella asiatica in dermatology: an overview. Phytother. Res. 2014; 28 (8): 1117-1124. IF: 2.397; MNiSW: 25.000 

Znajdek-Awiżeń P., Bylka W., Gawenda-Kempczyńska D., Paszek I.: Comparative study on the essential oils of Myosotis arvensis and Myosotis palustris herbs (Boraginaceae). Acta Physiol. Plant. 2014; 36 (8): 2283-2286. IF: 1.524; MNiSW: 25.000 

Gawron-Gzella A., Michalak A., Kędzia A.: Antimicrobial activity of preparation Bioaron C®. Acta Pol. Pharm. 2014; 71(5): 795-802. IF: 0.693; MNiSW: 15.000 

Szymański M., Witkowska Banaszczak E., Klak N., Marciniak K., Wołowiec T., Szymański A.: Effects of trace elements on polyphenolic compounds in Millefolii herba. Pol. J. Environ. Stud. 2014; v. 23, nr 2, s. 459-466. I F: 0.600; MNiSW: 15.000 

Farmakopea Polska. Wyd. 10. T. 1-2. Specjaliści współpracujący przy przygotowaniu tomu: m.in. Anna Jelińska, Zenon Kokot, Irena Matławska, Izabela Muszalska, Marianna Zając. LUMINA Grupa Wydawnicza, 2014: 978-83-63724-46-7 (t.1); 978-83-63724-45-0 (t. 2); 978-83-63724-47-4 (całość). MNiSW: 20.000 

Bylka W., Studzińska-Sroka E., Znajdek-Awiżeń P.: Stan badań nad zielem mierznicy czarnej (Ballotae nigrae herba). Post. Fitoter. 2014; 15 (3): 180-183. MNiSW: 5.000 

Kukuła J., Witkowska-Banaszczak E.: Rośliny lecznicze z rodziny Dipsacaceae. Post. Fitoter. 2014; 15 (4): 232-238. MNiSW: 5.000 

Szymański M., Olszewska A., Szymański A.: Występowanie pierwiastków i substancji biologicznie czynnych 
w białoporku brzozowym. Ekol. Tech. 2014; 22, nr 2 (129), s. 53-58. MNiSW: 5.000 

Bylka W., Witkowska-Banaszczak E.: Działanie biologiczne wybranych glikozydów flawonoidowych. Rozdział
w: Flawonoidy i ich zastosowanie. Pr. zbior. pod red.: Marii Kopacz, Janusza Pusza, Jana Kalembkiewicza. Rzeszów: Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2014; 350-360. MNiSW: 4.000 

Antropik K., Ignatowicz E., Matławska I.: Znaczenie wybranych gatunków z rodziny Malvaceae w kosmetologii. Pol.
J. Cosmetol
. 2014; 17 (3): 172-178. MNiSW: 4.000

 

2013

Wojtyniak K., Szymański M., Matławska I.: Leonurus cardiaca L. (Motherwort): A Review of its Phytochemistry and Pharmacology. Phytother. Res. 2013; 27(8): 1115-20. IF: 2.397; MNiSW: 25.000

Witkowska-Banaszczak E.: Identification of the components of the essential oil from Trollius europaeus flowersActa Physiol. Plant. 2013, 35(5): 1421-1425. IF: 1.524; MNiSW: 25.000

Mushkina O.V., Gurina N.S., Konopleva M.M., Bylka W., Matlawska I.: Activity and total phenolic content of Alnus glutinosa and Alnus incana leaves. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus. 2013, 12(3): 3-11. IF: 0.522  ; MNiSW: 20.000

Dudek-Makuch M., Matławska I.: Coumarins in horse chestnut flowers: isolation and quantification by UPLC method. Acta Pol. Pharm. 2013, 69(3): 517-522. IF: 0.665; MNiSW: 15.000

Farmakopea Polska. Wyd. 9. Supl. 2013. Specjaliści współpr. przy przygotowaniu supl.: m.in.: Jelińska A., Matławska I., Zając M. Pol. Tow. Farm. Warszawa 2013: 4579-5595 MNiSW: 20.000 

Bylka W., Znajdek-Awiżeń P., Studzińska-Sroka E., Brzezińska M.: Centella asiatica in cosmetology. Post. Derm. Alerg. 2013, 30(1): 46-49. MNiSW: 15.000 

Chanaj-Kaczmarek J., Wojcińska M., Matławska I.: Phenolics in the Tussilago farfara leaves. Herba Pol. 2013; 59(1): 35-43. MNiSW: 8.000 

Studzińska-Sroka E., Znajdek-Awiżeń P., Gawron-Gzella A.: Badania nad działaniem przeciwmigrenowym złocienia maruny (Tanacetum parthenium (L.) Sch. Bip.). Wiadomości Lekarskie 2013; 66(2) cz. II: 195-199. MNiSW: 6.000 

Studzińska-Sroka E., Zarabska-Bożejewicz D: Therapeutic properties of epigaeic lichens from Sowia Gora. Ecol. Chem. Eng. A. 2013; 20 (6): 675-680. Min. Nauki: 6.000 

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Szymański A.: Wpływ pierwiastków śladowych na zawartość związków polifenolowych w Sambucus nigra. Ekol. Tech. 2013, R. 21, nr 5 (126): 237-243. MNiSW: 5.000 

Znajdek-Awiżeń P., Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Ziele świetlika - działanie i zastosowanie lecznicze, stan badań. Post. Fitoter. 2013, 14(4): 256-259. MNiSW: 5.000 

Nahorska A., Bylka W.: Surowce roślinne stosowane w pielęgnacji cery naczynkowej. Pol. J. Cosmetol. 2013, 16(1): 18-23. MNiSW: 4.000 

Rapacka-Gackowska A., Matławska I.: Glony jako źródło surowców kosmetycznych. Pol. J. Cosmetol. 2013, 16(3): 205-210. MNiSW: 4.000 

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Kołodziejczyk A.: Badanie wpływu fluidów roślinnych na skórę. Pol.
J. Cosmetol
. 2013,16(3): 246-249. MNiSW: 4.000 

Naskręt M., Znajdek-Awiżeń P., Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Aktywność biologiczna garbników i ich znaczenie
w kosmetykach. Pol. J. Cosmetol. 2013, 16(4): 271-276. MNiSW: 4.000 

Chanaj-Kaczmarek J., Matławska I.: Wybrane wydzieliny roślinne stosowane w kosmetologii i lecznictwie. Pol.
J. Cosmetol
. 2013, 16(4): 280-285. MNiSW: 4.000 

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Konieczny P., Szymański A., Urbaniak W.: Ocena zmian toksyczności osadów ściekowych stabilizowanych biopreparatem efektywnych mikroorganizmów. Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 9. pod red.: Kazimierza Szymańskiego. Wydawn. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, 2013, s. 337-349: Monografia nr 249. MNiSW: 4.000 

Kluza-Wieloch M., Maciejewska-Rutkowska I., Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Drapikowska M.: Variability of leaf morphology from generative and vegetative shoots of Rubus capitulatus and R. kuleszae (Corylifolii section, Rosaceae). Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCXCII, Botanica - Steciana 2013, 17: 25-31. MNiSW: 3.000 

Siwek R., Witkowska-Banaszczak E., Szamański M.: Kofeina w lekach i suplementach diety - znaczenie
w lecznictwie. Farm. Pol. 2013, 69(7): 541-549. MNiSW: 3.000

Szymański M., Zapart J., Florek G., Szymański A.: The effect of the concentration of the ionic liquid didecyldimethylammonium lactate on the retention and separation of pyrimidine bases. Ars Separatoria Acta 2012-2013, 9-10: 15-24. MNiSW: 3.000

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Matławska I., Szymański A,: Determination of oleuropein in herbal preparations and Olea europaea L. extracts by HPLC. Ars Separatoria Acta 2012-2013, 9-10: 55-63. MNiSW: 3.000.

 

2012

Grzegorzewska A.E., Frankiewicz D., Bręborowicz D., Matławska I., Bylka W.: Disseminated cutaneous Kaposi sarcoma in a patient receiving triptolide/tripdiolide for rheumatoid arthritis. Med. Sci. Monit. 2012, 18(8): CS67-71. IF: 1.358; MNiSW: 20.000

Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., Matławska I.: DPPH Radical Scavenging Activities and Phenolic Contents in Different Leaves Extracts from Some Blackberry Species. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 2012, 54(2): 32-38. IF: 0.612; MNiSW: 20.000

Bylka W., Witkowska-Banaszczak E., Studzińska-Sroka E., Matławska I.: Fitoterapia chorób dróg oddechowych. Wiadomości Lekarskie 2012, 65: 124-130. MNiSW: 6.000

Brodecka A. Bylka W.: Wpływ łopianu na stan skóry. Pol. J. Cosmetol. 2012, 15(2): 71-74. MNiSW: 5.000

Firas C., Ignatowicz E., Matławska I.: Punica granatum - znaczenie w profilaktyce i lecznictwie. Czas. Aptek. 2012, 19(6-7): 35-45. MNiSW: 4.000

Gawron-Gzella A., Chanaj J., Matławska I.: Skuteczność i bezpieczeństwo preparatów zawierających Ginkgo biloba
L. Farm. Szpit
. 2012, 1 (22): 37-47. MNiSW: 4.000

Kuntsman P., Wojcińska M., Popławska P.: Podgarycznik pospolity (Aegopodium podagraria L.). Post. Fitoter. 2012, 13( 4): 244-249. MNiSW: 4.000

Kozub A., Wagner D., Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Tasznik - pospolity chwast i mało znana roślina lecznicza. Post. Fitoter. 2012, 13( 4): 250-253. MNiSW: 4.000

Ignatowicz E., Firas C., Odrowąż-Sypniewska G., Matławska I.: Preparaty granatowca w profilaktyce choroby nowotworowej. Farm. Szpit. 2012; 4 (25): 70-77. MNiSW: 4.000

Znajdek-Awiżeń P., Matławska I., Krauze-Baranowska M.: Surowce roślinne w Farmakopeach Polskich I-VIII. Farm. Pol. 2012; 68(1), 32-38. MNiSW: 3.000

Szymański M., Witkowska-Banaszczak E., Walczak-Zeidler K., Szymański A., Urbaniak W.: Ekotoksykologiczna ocena osadów ściekowych z wykorzystaniem wybranych biotestów. Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 8. Pod red.: K. Szymańskiego. Koszalin: Wydaw. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 295-308. MNiSW: 4.000

Wasilewska A., Szymański M., Szymański A., Toporkiewicz M., Urbaniak W.: Zastosowanie ekstrakcji ciecz-ciecz oraz wysokosprawnej chromatografii cieczowej do oznaczania śladowych ilości sterydów w wodzie i ściekach. Gospodarka odpadami komunalnymi. T. 8. Pod red.: K. Szymańskiego. Koszalin: Wydaw. Ucz. Politechniki Koszalińskiej, 2012, s. 41-52. MNiSW: 4.000.

 

2011

Dudek-Makuch M., Matławska I.: Flavonoids from the flowers of Aesculus hippocastanum. Acta Pol. Pharm. 2011; 68 (3): 403-408. IF: 0.663; MNiSW: 15.000

Wysocki M., Chanaj J., Sikorska M., Matławska I.: Badania fitochemiczne Asclepias tuberosa L. Post. Fitoter. 2011; 12(2): 79-84. MNiSW: 4.000

Sikora K., Jurczak M., Jarysz M., Bylka W.: Oznaczanie zawartości flawonoidów i związków polifenolowych w kwiatach przelotu pospolitego Anthyllis vulneraria L. Post. Fitoter. 2011; 12(2): 85-88. MNiSW: 4.000

Znajdek-Awiżeń P., Matławska I.: Właściwości lecznicze ketmii szczawiowej - Hibiscus sabdariffa L. Post. Fitoter. 2011; 12(3): 197-201. MNiSW: 4.000

Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Glukozamina - pomoc w leczeniu osteoartrozy. Post. Fitoter. 2011; 12(4): 248-253. MNiSW: 4.000

Antoniak K., Matławska I.: Leki roślinne w wybranych schorzeniach skórnych. Cz. 1. Czas. Aptek. 2011; 18 (8-9): 49-55. MNiSW: 4.000

Antoniak K., Matławska I.: Leki roślinne w wybranych schorzeniach skórnych. Cz.2. Czas. Aptek. 2011; 18 (10): 45-52. MNiSW: 4.000

Wojtyniak K., Matławska I.: Fitoterapia zaburzeń miesiączkowania. Czas. Aptek. 2011; 18 (12): 80-87. MNiSW: 4.000

Dobrucka R., Szymański M.: Wykorzystanie metod bioindykacyjnych w badaniach środowiskowych w przemyśle spożywczym. Rozdział w: Gospodarka. Technologia. Kapitał społeczny. Pr. zbior. pod red.: Wiesławy Przybylskiej-Kapuścińskiej. Wydaw. Uniw. Ekonomicznego w Poznaniu: 2011; 353-364. MNiSW: 4.000

Matławska I.: Izoflawony sojowe - substancje o wielokierunkowym działaniu. Przeciwdziałanie osteoporozie, chorobom układu sercowo-naczyniowego, nowotworom i innym schorzeniom. Lek w Polsce 2011; 21 (1): 15-18. MNiSW: 3.000

Matławska I.: Izoflawony sojowe - bezpieczeństwo stosowania, jakość preparatów a ich działanie. Lek w Polsce 2011; 21 (2): 31-32. MNiSW: 3.000

Szymański M., Konieczny P., Sobczyński T., Pilc L.: Zastosowanie wybranych biotestów w kotoksykologicznej ocenie osadów ściekowych różnego pochodzenia. Ekol. Tech. 2011;19 (1): 29-38. MNiSW: 2.000

Matławska I., Bylka W.: Projekt monografii Cucurbitae semen opublikowany w European Medicinal Agency (EMEA). www.emea.europa.eu.

 

2010

Bylka W., Matławska I., Frański R.: Essential oil composition of Taraxacum officinale. Acta Physiol. Plant. 2010; 32(2): 231-234. IF: 1.344; MNiSW: 20.000

Pawlak K., Bylka W., Jazurek B., Matławska I., Sikorska M., Manikowski H., Białek-Bylka G.: Antioxidant activity of flavonoids of different polarity, assayed by modifefied ABTS cation radical decolorization and EPR technique. Acta Biol. Cracov. Ser. Bot. 2010; 52(1): 97-104. IF: 0.586; MNiSW: 13.000

Gawron-Gzella A., Marek P., Chanaj J., Matławska I.: Comparative analysis of pharmaceuticals and dietary supplements containing extracts from the leaves of Ginkgo biloba L. Acta Pol. Pharm. 2010; 67(4): 335-343. IF: 0.465; MNiSW: 13.000

Lutsenko Y., Bylka W., Matławska I., Darmohray R.: Hedera helix as a medicinal plant. Herba Pol. 2010; 56(1): 83-96. MNiSW: 9.000

Witkowska Banaszczak E., Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Comparison of the contents of selected phenolic compounds in the fruit of Vaccinum macrocarpon Ait. and Vaccinum oxycoccos L. Herba Pol. 2010; 56(2): 38-46. MNiSW: 9.000

Jodynis-Liebert J., Kujawska M., Matławska I., Bylka W., Murias M.: Effect of Aquilegia vulgaris on liver antioxidant status in rats treated with diethylmaleate. W: Comprehensive Bioactive Natural Products. Vol. 4 Antioxidants
& Nutraceuticals / V.K. Gupta, Anil K. Verma
. Houston: Studium Press, 2010, s. 167-177. MNiSW: 7.000

Bylka W., Witkowska-Banaszczak E.: Aktywność biologiczna C-glikozydów flawonoidowych. Farm. Pol. 2010; 66(11): 749-755. MNiSW: 6.000

Studzińska-Sroka E., Bylka W.: Porost islandzki - związki czynne, aktywność biologiczna. Farm. Prz. Nauk. 2010; 7(11): 23-29. MNiSW: 6.000

Studzińska-Sroka E, Bylka W: Aktywność przeciwdrobnoustrojowa metabolitów wtórnych porostów. Post. Fitoter. 2010; 11(1): 23-29. MNiSW: 6.000

Matławska I., Łajs I.: Znaczenie spożywcze, lecznicze i kosmetyczne oleju arganowego. Post. Fitoter. 2010; 11(2): 106-113. MNiSW: 6.000

Gawron-Gzella A., Chanaj J., Matławska I.: Badania preparatów zawierających wyciągi z liści miłorzębu. Czas. Aptek. 2010; 17(11): 41-50. MNiSW: 6.000

Matławska I.: Zastosowanie izoflawonów sojowych w menopauzie. Lek w Polsce 2010; 20 (11/12): 21-27. MNiSW: 6.000

Nogacz Ż., Bylka W., Pawlak K., Białek-Bylka G.: Detekcja synergicznego efektu dezaktywacji stanów wzbudzonych flawonoidów z β-karotenem metodą fluorescencyjną. Rozdział w: Flawonoidy i ich zastosowanie. Pr. zbior. pod red.: Marii Kopacz. Rzeszów: Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2010; 82-99. MNiSW: 3.000

Lutsenko Y.O., Matławska I., Darmohray R.Y.: Determination of total polyphenols content in Hedera helix leaves. Klin. Farm. Farmakoter. Med. Stand. 2010; (1-2): 85-87. MNiSW: 1.000.

Profile naukowe