Dane kontaktowe

Katedra i Zakład Farmakognozji 
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Wydział Farmaceutyczny
60 – 781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Kierownik Katedry
Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
tel.: 61-854-67-09; e-mail: jpiontek@ump.edu.pl

Sekretariat: tel./fax 61 854 67 01
adres internetowy: www.farmakognozja.ump.edu.pl
e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl