Projekty Naukowe

 

>>> Granty STN SKN "Farmakognozja >>>

 


"Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu ilościowych zależności strukturawłaściwość (QSPR) dla wybranych substancji farmaceutycznych"

Projekt Etiuda Narodowego Centrum Nauki (UMO-2018/28/T/NZ7/00472)

Okres realizacji 01.10.2018-30.09.2019

Kierownik projektu: mgr inż. Mikołaj Mizera

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek


„Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych – podstawowy ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków”

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 31.05.2019

Skład zespołu: Karina Grzanka, Delfina Hanus, Dominika Siąkowska, Szymon Sip, Anna Stasiłowicz

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek


"Ocena możliwości zastosowania nowych technik sterylizacyjnych karbapenemów "

Projekt MINIATURA Narodowego Centrum Nauki (2017/01/X/NZ7/00141)

Okres realizacji 24.08.2017-23.08.2018

Kierownik projektu: dr hab. Przemysław Zalewski

Strona internetowa projektu


  

„Innowacyjne układy dostarczania dedykowane aktywnym substancjom farmaceutycznym, których działanie wymaga algorytmów częstego dawkowania”

Projekt SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki (UMO-2016/23/D/NZ7/01347)

Konsorcjum naukowe z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Okres trwania projektu 09.07.2017 – 10.07.2020

Kierownik projektu: dr Joanna Gościańska

Strona internetowa projektu

 
 

„Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań”

Projekt ETIUDA Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/24/T/NZ7/00174)

Kierownik projektu: mgr Magdalena Paczkowska

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

   
 

Projekt zakończony

„Przetwarzanie dużych zbiorów danych w celu modelowania zależności pomiędzy budową chemiczną substancji aktywnych biologicznie a właściwościami istotnymi dla efektywności i bezpieczeństwa farmakoterapii”

Projekt „Najlepsi z Najlepszych!” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Okres trwania projektu 01.03.2016 – 15.02.2017

Skład zespołu: Mikołaj Mizera, Maciej Ostrowicz

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Strona intenetowa projektu

 

„Badania efektów oddziaływania biopolimerów z chemioterapeutykami istotnymi dla leczenia ciężkich zakażeń bakteryjnych”

Projekt PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (UMO-2015/17/N/NZ7/00937)

Kierownik projektu: mgr Magdalena Paczkowska

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Strona intenetowa projektu


„Zastosowanie uczenia maszynowego oraz obliczeń kwantowo-chemicznych do badania przyczyn i efektów inkluzji wybranych substancji farmakologicznie czynnych w struktury cyklodekstryn”

Projekt DIAMENTOWY GRANT Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (0205/DIA/2015/44)

Okres trwania projektu 28.08.2015 – 27.08.2018

Kierownik projektu: mgr inż. Mikołaj Mizera

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Strona internetowa projektu

 

„Badanie mechanizmu rozdziału chiralnego nowych pochodnych oksazolidynonów”

Projekt SONATA Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/11/D/NZ7/01230)

Projekt realizowany we współpracy z Narodowym Instytutem Leków

Wykonawca projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek


„Badanie polimorfizmu aktywnych substancji farmaceutycznych w odniesieniu do oceny ich reaktywności i trwałości chemicznej”

Projekt SONATA Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/09/D/NZ7/02525)

Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Skład zespołu

Strona internetowa projektu


„Charakterystyka oddziaływań substancja lecznicza – substancja pomocnicza w aspekcie badań trwałości i zgodności”

Projekt PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (UMO-2013/09/N/NZ7/01479)

Kierownik projektu: mgr farm. Piotr Garbacki

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

 

Projekt zakończony

„Profil fitochemiczny i wpływ wyciągów z kwiatów Aesculus hippocastanum i Centaurea cyanus oraz z ziela Galinsoga parviflora na komórki śródbłonka naczyniowego i fibroblasty skórne w kontekście gojenia się ran”

Projekt PRELUDIUM Narodowego Centrum Nauki (UMO-2012/07/N/NZ7/02246)

Kierownik projektu: Elżbieta Studzińska-Sroka

Opiekun naukowy projektu: prof. dr hab. Janusz Witowski


Projekt zakończony

„Otrzymanie i badanie fizykochemiczne kompleksów cyklodekstryna - labilna substancja biologicznie czynna jako potencjalnych układów stabilizujących”

Projekt DIAMENTOWY GRANT Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (DI2012 024342)

Kierownik projektu: Magdalena Paczkowska

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Strona internetowa projektu

 
 

Projekt zakończony

„Opracowanie pierwszej doustnej, pediatrycznej formulacji farmaceutycznej zawierającej analog karbapenemu”

Projekt VENTURES Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (VENTURES/2011-8/7)

Kierownik projektu: Magdalena Paczkowska

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Strona internetowa projektu

 

Projekt zakończony

„Badania trwałości nowych analogów B-laktamowych antybiotyków”

Projekt własny MNiSW/ Narodowego Centrum Nauki (N N405 683040)

Kierownik projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek