Doktoraty

Doktoraty odbywające się w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji

Mgr Magdalena Paczkowska

"Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań"

Promotor: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, KiZ Farmakognozji

 

Mgr Inż. Mikołaj Mizera

"Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu ilościowych zależności struktura-właściwość (QSPR) dla wybranych substancji farmaceutycznych"

Promotor: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego, KiZ Farmakognozji
Promotor pomocniczy: dr Dorota Latek, Uniwersytet Warszawski, Wydział Chemii