Prace doktorskie

2021

mgr farm., inż. informatyki Mikołaj Mizera

mgr Izabela Czapska-Pietrzak

 

2018

dr n. farm. Magdalena Paczkowska