Rekrutacja na Studia Podyplomowe

Studia Podyplomowe ”Zioła w Profilaktyce i Terapii” - V edycja

 UWAGA !!!

PRZEDŁUŻONA do 15.10.2018 r.

Rekrutacja kandydatów na V edycję studiów

 - wyłącznie drogą elektroniczną tutaj

 

Studia trwają II semestry, zajęcia odbywają się w trybie niestacjonarnym, w soboty i w niedziele (godz. 8.30–17.00), jeden lub dwa razy w miesiącu: 
 I semestr 06. 10. 2018 r. - 20. 01. 2019 r. 
II semestr 02. 03. - 19. 05. 2019 r.

 

Kryteria kwalifikowania kandydatów

Na studia mogą być przyjęte osoby, które ukończyły studia wyższe (co najmniej licencjackie) o profilu medycznym (medycyna, stomatologia, farmacja, kosmetologia, analityka medyczna, pielęgniarstwo i inne), a także o profilu biologicznym, chemicznym, przyrodniczym i innym.

Zakwalifikowanie kandydata do uczestnictwa w studiach podyplomowych przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego. W przypadku nieprzyjęcia kandydata odwołanie należy kierować do Rektora UMP w terminie 14 dni.

Maksymalna liczba miejsc: 60 osób, minimalna liczba słuchaczy warunkująca uruchomienie V edycji: 30 osób

Opłata za studia wynosi 4200 zł i może być wniesiona w całości lub dwóch ratach (I rata 2100 zł do 30.09.2018 r., II rata 2100 zł do 31.01.2019 r.)

Warunki ukończenia studiów

Warunkiem ukończenia studiów jest obecność na wykładach, seminariach i ćwiczeniach (słuchacz jest zobowiązany do wzięcia udziału w 90% zajęć), uzyskanie zaliczeń z objętych planem przedmiotów i pozytywnych ocen egzaminów cząstkowych w określonych terminach oraz złożenie egzaminu końcowego.

Po zakończeniu zajęć Uczelnia wystawia słuchaczowi Świadectwo Ukończenia Studiów.

Na świadectwie zamieszczona będzie dodatkowa adnotacja: Program Studiów Podyplomowych „Zioła w Profilaktyce i Terapii” uwzględnia tematykę kursów z zakresu towaroznawstwa zielarskiego, wymaganych do uzyskania kwalifikacji niezbędnej do prowadzenia sklepów zielarsko-medycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie placówek oraz punktów aptecznych.

 

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Cele i efekty kształcenia (PDF)

Matryca efektów kształcenia (PDF)

Sylabus (PDF)

 

WYKŁADOWCY

Wykłady, seminaria i ćwiczenia będą prowadzili nauczyciele akademiccy, pracownicy Katedr i Zakładów Uniwersytetu Medycznego im Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (Farmakognozji, Botaniki Farmaceutycznej i Biotechnologii, Farmakologii, Fizjologii, Technologii Środków Leczniczych).

Do prowadzenia wykładów zostali zaproszeni lekarze o różnych specjalnościach, stosujący w praktyce lekarskiej zioła oraz przedstawiciel przemysłu farmaceutycznego.

Lek. med. Tadeusz Liczko zajmuje się leczeniem trudno gojących się ran kończyn dolnych i obrzęków, kompresjoterapią, immunologią i nietolerancjami pokarmowymi, zasadami optymalnego biologicznego żywienia chorych, zapobieganiem chorobom, wykorzystaniem potencjału biologicznego pacjentów, poszukiwaniem środowiskowych przyczyn chorób.

Lek. med. Krzysztof Błecha ze specjalizacją z chorób wewnętrznych i rehabilitacji medycznej; od wielu lat pracownik Centrum Ziołolecznictwa Ojca Grzegorza Sroki w Żywcu.

Dr med. Tadeusz Grochowina, jako pediatra szczególną uwagę poświęca stosowaniu ziół w leczeniu dzieci.

Lek. med. Marcin Samosiej w stosowaniu ziół wykorzystuje doświadczenia O. Bonifratrów.

Dr n. med. Arkadiusz Kapliński w praktyce ginekologiczno-położniczej i endokrynologicznej wykorzystuje zioła i preparaty pszczele w leczeniu niepłodności, zaburzeń hormonalnych, zapobiegania poronieniom oraz w prowadzeniu ciąży zagrożonej.

Prof. dr hab. n. farm. Bogdan Kędzia Jest wybitnym specjalistą w dziedzinie mikrobiologii leku roślinnego oraz apiterapii. Znany z wielu wykładów poświęconych leczniczym właściwościom produktów pszczelic.

Dr. farm. Jerzy Jambor - współtwórca powszechnie stosowanych leków roślinnych: Bioaron C, Dentosept, Artecholin, Sylimarol, współrealizator międzynarodowych projektów, związanych z rozwojem technologii leku roślinnego. Autor lub współautor publikacji z zakresu zielarstwa i ziołolecznictwa, książek „Rośliny lecznicze – od aloesu do żeń-szenia” oraz „Handbuch des Arznei - und Gewurzpflanzenanbaus”.

Do pobrania