Aktualności

TANGO DLA UMP

Projekt TANGO będzie realizowany w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy z Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Nagroda Komitetu Naukowego dla Pawła Szustowskiego

Dnia 19 grudnia 2020 roku podczas Zimowego e-Zjazdu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego wygłoszona została praca przygotowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego „Herba” działającego przy KiZ Farmakognozji.

SKN „HERBA” beneficjentem grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zespół badawczy studentów SKN „HERBA” działający w KiZ Farmakognozji będzie realizował projekt pt. ”Infuzje ziołowe jako wsparcie leczenia cukrzycy typu II” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

Archiwum

Kategorie