< Cofnij

Grant Etiuda dla mgr inż Mikołaja Mizery

Pan mgr inż. Mikołaj Mizera realizujący doktorat w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji otrzymał od Narodowego Centrum Nauki finansowanie w ramach grantu Etiuda. Doktorant odbędzie 6-cio miesięczny staż naukowy na prestiżowym wydziale Farmaceutycznym Uniwersytetu Karoliny Północnej w Stanach Zjednoczonych pod opieką światowej klasy specjalisty w dziedzinie budowy modeli zależności struktura - właściwość, Profesora Alexndra Tropsha. Staż badawczy pozwoli Panu Mikołajowi Mizerze na rozwinięcie badań realizowanych podczas studiów doktorskich o temacie "Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu ilościowych zależności struktura-właściwość (QSPR) dla wybranych substancji farmaceutycznych".