< Cofnij

Grant Najlepsi z Najlepszych

Studenci SKN "HERBA" zdobyli grant w ramch programu MNiSW "Najlepsi z Najlepszych! 3.0"!

W ramach grantu, studenci odbędą szereg konferencji międzynarodowych, na których zaprezentują wyniki swoich prac badawczych.

„Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych – podstawowy ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków”

Projekt „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

 Okres trwania projektu: 01.10.2018 – 31.05.2019

Skład zespołu: Karina Grzanka, Delfina Hanus, Dominika Siąkowska, Szymon Sip, Anna Stasiłowicz

Opiekun naukowy projektu: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek