< Cofnij

I nagroda dla Dr Elżbiety Studzińskiej-Sroki

Praca „Ocena właściwości przeciwcukrzycowych wybranych preparatów roślinnych dostępnych w Polsce” opracowana w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji wygłoszona przez dr n. farm. Elżbietę Studzińską-Srokę została wyróżniona I nagrodą w konkursie na najlepsze doniesienie podczas Bonifraterskiej Konferencji Ziołolecznictwa 2019.

Serdeczne gratulacje.