< Cofnij

Jesteśmy instytucją goszczącą w projekcie Europejskiej Współpracy w Dziedzinie Nauki i Technologii (COST)!

 

 

 

 

W sierpniu do naszego zespołu dołączy dr Milicą Radan z Instytutu Badań Roślin Leczniczych "Dr. Josif Pancic" w Belgradzie, Serbii. Wizyta odbywać się będzie w ramach realizacji grantu FLAVOURsome COST Action. Prace będą dotyczyły wykorzystania wytłoków aroniowych.

Projekt ze strony KiZ Farmakognozji i Biomateriałów koordynuje dr Anna Stasiłowicz-Krzemień.

Życzymy owocnej współpracy!