< Cofnij

Nagroda Komitetu Naukowego dla Pawła Szustowskiego

Praca „Wpływ procesu ekstrakcji rdestu japońskiego (łac. Reynoutria japonica) na zawartość związków aktywnych i aktywność przeciwutleniającą przygotowanych ekstraktów” przygotowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego „Herba” działającego przy Katedrze i Zakładzie Farmakognozji, a wygłoszona przez Pawła Szustowskiego, podczas e-Zjazdu Zimowego Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego, który odbył się w dniu 19 grudnia 2020 roku, została wyróżniona Nagrodą Komitetu Naukowego.

Serdecznie gratulujemy