< Cofnij

NAWA Preludium Bis

Z przyjemnością informujemy, że mgr farm. Anna Gościniak, doktorantka z Katedry i Zakładu Farmakognozji i Biomateriałów (promotor prof. Judyta Cielecka-Piontek) została beneficjentem programu NAWA Preludium Bis.

W ramach projektu, mgr farm. Anna Gościniak będzie realizować 3-miesięczne badania na Trinity College w Dublinie, współpracując z Prof. Lidią Tajber – wybitnym specjalistą w dziedzinie preformulacji i formulacji stałych materiałów farmaceutycznych oraz systemów dostarczania leków.

Serdecznie gratulujemy i życzymy wielu cennych doświadczeń oraz sukcesów naukowych!