< Cofnij

Nominacja do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019

Z przyjemnością informujemy, że dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek uzyskała nominację do Polskiej Nagrody Inteligentnego Rozwoju 2019. Konkurs odbywa się pod patronatem Pani Prezes Urzędu Patentowego RP, dr Alicji Adamczak.
Nominacja została przyznana w kategorii Naukowiec przyszłości na podstawie osiągnięć naukowych uzyskanych podczas badań w ramach projektu "Badanie polimorfizmu aktywnych substancji farmaceutycznych w odniesieniu do oceny ich reaktywności i trwałości chemicznej" finansowanego ze środków NCN w programie Sonata (UMO-2013/09/D/NZ7/02525).