< Cofnij

Obrona rozprawy doktorskiej Pani Magdaleny Paczkowskiej

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej odbyła się w dniu 7 grudnia 2018 roku o godzinie 9:00 w sali 105 Collegium Chmiela (ul. Święcickiego 4).

Rozprawa doktorska: pt.: "Badania tożsamości i właściwości fizykochemicznych
układów aktywnych substancji biologicznie czynnych z wybraną cyklodekstryną
w odniesieniu do możliwości ich farmaceutycznych zastosowań"

Promotor: dr hab. n. farm. Judyta Cielecka-Piontek

Członkowie Rady Wydziału Farmaceutycznego w dniu 12 grudnia 2018 roku podjęli uchwałę o wyróżnieniu rozprawy doktorskiej.

Wyniki badań stanowiące podstawę rozprawy doktorskiej były częścią "Pracy naukowej finansowanej ze środków budżetowych na naukę w latach 2013-2016 jako projekt badawczy w ramach programu pod nazwą „Diamentowy Grant” (DI20l2 024342)", „Badań finansowanych ze środków Narodowego Centrum Nauki (Preludium, 2015/17/N/NZ7/00937)”, „Praca powstała dzięki grantowi naukowemu Naukowej Fundacji Polpharmy” oraz „Autor uzyskał środki finansowe na przygotowanie rozprawy doktorskiej z Narodowego Centrum Nauki w ramach finansowania stypendium doktorskiego na podstawie decyzji numer DEC-2017/24/T/NZ7/00174”.