< Cofnij

OPUS 19 - roztrzygniecie konkursu na stypendystów - wykonawców badań w projekcie

Rozstrzygnięto konkursy dotyczące wykonywania prac badawczych w ramach projektu OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki (UMO-2020/37/B/NZ7/03975), konkurs wygrali:

 

W razie pytań prosimy o kontakt w sekretariacie KiZ Farmakognozji:

Katedra i Zakład Farmakognozji

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Wydział Farmaceutyczny

60 – 781 Poznań, ul. Święcickiego 4

Sekretariat: tel./fax 61 854 67 01

adres internetowy: www.farmakognozja.ump.edu.pl

e-mail: farmakognozja@ump.edu.pl