< Cofnij

Projekt Najlepsi z Najlepszych

Informujemy, że projekt naukowy pt. "Rozpuszczalność aktywnych substancji farmaceutycznych - podstawowy ale kluczowy parametr w rozwoju supergeneryków" finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Najlepsi z najlepszych” 3.0 pod opieką dr hab. Judyta Cieleckiej-Piontek, dr hab. Ewy Tykarskiej oraz dra hab. Przemysława Zalewskiego prowadzony w ramach koła naukowego SKN „Herba” dobiega końca. Studenci V roku farmacji Karina Grzanka, Delfina Hanus, Dominika Siąkowska, Szymon Sip, Anna Stasiłowicz od pierwszego października 2018  pracowali nad modyfikacją trudno rozpuszczalnych aktywnych substancji  farmaceutycznych w kontekście zmian ich właściwości fizykochemicznych determinujących wchłanianie i działanie leków. Wyniki swoich badań członkowie koła zaprezentowali na trzech międzynarodowych konferencjach.

Na pierwszej z nich - 19th  Annual Medicinal & Pharmaceutical Sciences Congress w dniach 25-26 marca w Hongkongu, Karina Grzanka i Delfina Hanus zaprezentowały prace pt. „Preparation of piroxicam-2-hydroxypropyl-α-cyclodextrin system and studies of solubility changes of piroxicam”; „The system of tolfenamic acid with cyclodextrins and their identification”.

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W dniach 25-26 kwietnia cała piątka członków koła prezentowała wyniki badań podczas konferencji naukowej IAARHIES International Conference on Physical & Life Sciences ICPLS w Auckland w Nowej Zelandii. W czasie konferencji została nagrodzona praca prezentowana przez Annę Stasiłowicz pt. "The impact of different amount of monoclinic and orthorhombic crystalline forms and their combinations with  polymers on apparent solubility of paracetamol".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ostatnia konferencja naukowa odbyła się 18-19 maja w Las Vegas. Dominika Siąkowska, Szymon Sip oraz Anna Stasiłowicz zaprezentowali prace: „Amorphous ranitidine hydrochloride as a drug form with better dissolution and permeability”; „The effect of hydrophilic biopolymers on the apparent solubility rate and permeability through the biological membrane system in the gastrointestinal model phosphate carvedilol in amorphous forms”; „The in vitro gastrointestinal permeability of different amount of monoclinic and orthorhombic crystalline forms of paracetamol and their combinations with polymers”, które cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.