< Cofnij

Sonata dla KiZ Farmakognozja

Projekt pt. "Mukoadhezyjne systemy dostarczania polifenoli jako skuteczny sposób na zwiększenie ich prozdrowotnych właściwości" (2020/39/D/NZ7/01824) pod kierownictwem dr farm. Magdaleny Paczkowskiej-Walendowskiej otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA.

Wartość projektu: 1 207 190 zł