< Cofnij

Staż na Uniwersytecie w Gent (Belgia) w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki

 

 

 

 

 

W terminie 3-9 listopada 2019 dr hab. Przemysław Zalewski odbył staż na Uniwersytecie w Gent (Belgia) w ramach programu Mistrzowie Dydaktyki finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach działania 4.3 Współpraca ponadnarodowa. Celem projektu jest podniesienie kompetencji kadry akademickiej w zakresie stosowania w kształceniu nowoczesnych, innowacyjnych metod dydaktycznych, takich jak tutoring. W ramach projektu przewiduje się opracowanie koncepcji i wdrożenie nowych rozwiązań w obszarze tutoringu ukierunkowanych na wsparcie wybitnie zdolnej młodzieży, jak również młodzieży mniej uzdolnionej. Zostaną one opracowane, przetestowane, a następnie wdrożone w polskich uczelniach przy wykorzystaniu potencjału i doświadczeń partnera z zagranicy.