< Cofnij

STYPENDIUM NAUKOWE FUNDACJI POLPHARMY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pan mgr inż. Mikołaj Mizera, doktorant w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu znalazł się w gronie laureatów Stypendium Naukowego Fundacji Polpharmy.

Doktorant realizuje pracę naukową „Zastosowanie uczenia maszynowego w modelowaniu zależności struktura-właściwość fizykochemiczna (QSPR) dla wybranych aktywnych substancji farmaceutycznych” pod kierownictwem dr hab. n. farm. Judyty Cieleckiej-Piontek.

Celem programu stypendialnego jest promowanie i nagradzanie najzdolniejszych doktorantów prowadzących badania w obszarze farmacji i medycyny.