< Cofnij

Konferencja Controlled Release Society Annual Meeting & Exposition

W dniach 21-24 lipca 2019 roku w Walencji odbyła się konferencja „Controlled Release Society Annual Meeting & Exposition

Spośród nadesłanych prac organizatorzy wytypowali do prezentacji w panelu Delivery in Cosmetics and Consumer Products ustne doniesienie:

Hydrogel Delivery System Containing Calendulae Flos Lyophilized Extract With Chitosan As A Promising Strategy For Wound Healing Applications
autorstwa J. Chanaj-Kaczmarek, M. Paczkowska, K. Pikosz, D. Szymanowska, J. Kobus- Cisowska, J. Cielecka-Piontek.

Wyniki badań realizowanych w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji pozwoliły także na prezentację doniesień plakatowych: