< Cofnij

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA
 

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z dniem 7 grudnia wznawiamy prowadzenie ćwiczeń z Farmakognozji w systemie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku akademickiego 2020/2021. 

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce DYDAKTYKA, na platformie WISUS oraz udzielą informacji asystenci podczas zajęć na najbliższych ćwiczeniach.

 

Kierownik KiZ Farmakognozji

Prof. dr hab. J. Cielecka-Piontek