< Cofnij

Zespołowa nagroda Ministra Zdrowia

Z przyjemnością informujemy, że pracownicy Katedry Farmakognozji i Biomateriałów pod kierownictwem Prof. dr hab. Judyty Cieckiej-Piontek zostali uhonorowani zespołową nagrodą Ministra Zdrowia za znaczące osiągnięcia w zakresie działalności naukowej z uwzględnieniem wyników badań naukowych oraz cyklu publikacji pt. „Mechanochemiczne podejście do poprawy rozpuszczalności związków aktywnych biologicznie”.

 

Serdecznie gratulujemy całemu zespołowi tego zaszczytnego wyróżnienia!