< Cofnij

Zmiana organizacji zajęć

Szanowni Państwo,
W związku z koniecznością zmian realizacji zajęć odbywających się w KiZ Farmakognozji znajdziecie Państwo wszystkie nowe wytyczne dotyczące realizacji zajęć obowiązkowych, przedmiotów fakultatywnych i prac magisterskich w systemie WISUS.
Z poważaniem,
Prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek
Kierownik KiZ Farmakognozji