Aktualności

Sonata dla KiZ Farmakognozja

Projekt pt. "Mukoadhezyjne systemy dostarczania polifenoli jako skuteczny sposób na zwiększenie ich prozdrowotnych właściwości otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki w ramach konkursu SONATA.

Projekt PRELUDIUM BIS dla KiZ Farmakognozja

Projekt pt. "Układy polifenoli z prebiotycznymi nośnikami jako połączenia z niepoznanym potencjałem biologicznego działania" otrzymał finansowanie z Narodowego Centrum Nauki.

OPUS 19 - roztrzygniecie konkursu na stypendystów - wykonawców badań w projekcie

Rozstrzygnięto konkursy dotyczące wykonywania prac badawczych w ramach projektu OPUS-19 Narodowego Centrum Nauki (UMO-2020/37/B/NZ7/03975).

TANGO DLA UMP

Projekt TANGO będzie realizowany w ramach konsorcjum, którego liderem jest Uniwersytet Medyczny. Kierownikiem projektu jest prof. dr hab. Judyta Cielecka-Piontek. Projekt będzie realizowany przez zespół badawczy z Katedry i Zakładu Farmakognozji.

Archiwum

Kategorie