Aktualności

Nagroda Komitetu Naukowego dla Pawła Szustowskiego

Dnia 19 grudnia 2020 roku podczas Zimowego e-Zjazdu Sekcji Studenckiej Polskiego Towarzystwa Chemicznego wygłoszona została praca przygotowana przez studentów Studenckiego Koła Naukowego „Herba” działającego przy KiZ Farmakognozji.

SKN „HERBA” beneficjentem grantu Ministerstwa Edukacji i Nauki

Zespół badawczy studentów SKN „HERBA” działający w KiZ Farmakognozji będzie realizował projekt pt. ”Infuzje ziołowe jako wsparcie leczenia cukrzycy typu II” w ramach programu Ministerstwa Edukacji i Nauki „Studenckie koła naukowe tworzą innowacje”.

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE Z PRZEDMIOTU FARMAKOGNOZJA

Zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, z dniem 7 grudnia wznawiamy prowadzenie ćwiczeń z Farmakognozji w systemie stacjonarnym zgodnie z harmonogramem przyjętym na początku roku akademickiego 2020/2021.

Projekt aplikacyjny

Z satysfakcją informujemy, że Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskał finansowanie projektu POIR.04.01.04-00-0063/20 pt. „Opracowanie innowacyjnej formulacji leku złożonego dedykowanego pacjentom geriatrycznym w farmakoterapii bólu”.

Archiwum

Kategorie