Dyżury pracowników

 

 Godziny konsultacyjne pracowników Katedry Farmakognozji

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
dr hab. Judyta Cielecka-Piontek (pok. 223)
wtorek 10.00 - 11.00
dr hab. Przemysław Zalewski (pok. 206) wtorek  10.00 - 11.00 
dr Marlena Dudek-Makuch (pok. 209) poniedziałek 11.00 - 12.00
dr Elżbieta Studzińska-Sroka (pok. 210) wtorek 9.00 - 10.00
dr Justyna Chanaj-Kaczmarek (pok. 205) środa 10.00 - 11.00
dr Anna Gawron-Gzella (pok. 202) poniedziałek 13.00 - 14.00
dr Magdalena Paczkowska (pok. 205)  wtorek 9.00 - 10.00
mgr inż. Katarzyna Pikosz (pok. 210) wtorek 9.00 - 10.00
mgr inż. Mikołaj Mizera (pok. 209) poniedziałek 10.00 - 11.00