Dyżury pracowników

 

 Godziny konsultacyjne pracowników Katedry Farmakognozji

Kierownik Katedry i Zakładu Farmakognozji
dr hab. Judyta Cielecka-Piontek (pok. 223)
poniedziałek 10.00 - 11.00
prof. dr hab. Wiesława Bylka (pok. 213) wtorek 10.30 - 11.30
dr hab. Przemysław Zalewski (pok. 203) wtorek  10.30 - 11.30 
dr Marlena Dudek-Makuch (pok. 209) czwartek 11.00 - 12.00
dr Elżbieta Studzińska-Sroka (pok. 210) środa 12.00 - 13.00
dr Justyna Chanaj-Kaczmarek (pok.205) środa 13.00 - 14.00
dr Anna Gawron- Gzella (pok. 206) środa 12.00 -13.00
mgr Magdalena Paczkowska (pok.205)  środa 13.00 - 14.00
mgr inż. Mikołaj Mizera (pok. 209) czwartek 13.30 - 14.30