Dyżury pracowników

Konsultacje z asystentami mają charakter zdalny poprzez platformę TEAMS, po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Kontakt do pracowników Katedry i Zakładau Farmakognozji dostępny jest w zakładce:

Katedra ---> Pracownicy