Aktualności

Konferencja ICFD 2022

W efekcie udziału Prof. Judyty Cieleckiej-Piontek w konferencji dotyczącej trawienia surowców naturalnych, KiZ Farmakognozji dołączyła do międzynarodowej sieci INFOGEST w ramach działań 6 grupy roboczej Using imaging (MRI, scintigraphy, ultrasonography) to better understand food and drug behavior in the (human) GI tract..

Nagroda dla prof. UM Przemysława Zalewskiego

Tegoroczni absolwenci kursu Pharm.D. przyznali prof. UM dr hab. Przemysławowi Zalewskiemu nagrodę wydziałową w uznaniu jego zaangażowania w proces dydaktyczny realizowany w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji.

Staż prof. UM Przemysława Zalewskiego w Uniwersytecie Semmelweisa w Budapeszcie

W kwietniu 2022 prof. UM dr hab. Przemysław Zalewski odbywał staż w Katedrze Farmakognozji Uniwersytetu Semmelweisa w Budapeszcie w ramach projektu Erasmus+ Higher Education (staff training).

Archiwum

Kategorie